Η απώλεια της αγοράς της Τουρκίας έχει αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό στην Intralot, η οποία συνεχίζει να συσσωρεύει ζημίες, παρά τις επεκτατικές κινήσεις που πραγματοποιεί σε πολλές χώρες και τις συνεχείς εσωτερικές αναδιαρθρώσεις.

 Ο όμιλος εναποθέτει τώρα πολλές ελπίδες για τη βελτίωση των οικονομικών του στην αναδιάρθρωση υποχρεώσεων από ομολογιακά δάνεια, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.

Στην τελευταία χρήση ο όμιλος δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από την πανδημία, που επηρέασε την διεξαγωγή του αθλητικού στοιχηματισμού και των αριθμοπαιγνίων σε όλες τις χώρες.

Ο τζίρος της Intralot μειώθηκε το 2020 κατά 16,6% στα 364 εκατ. ευρώ, από 437 εκατ. το 2019.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 66,2 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε ζημίες 104,1 εκατ. ευρώ.

Θετικές επιδόσεις επέτυχε ο όμιλος μόνο στις αγορές της Βόρειας Αμερικής – κυρίως στις ΗΠΑ, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 22,3% και τα EBITDA κατά 62%.

Η προσπάθεια για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εστιάστηκε στη συμπίεση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία μειώθηκαν 21,5% σε ετήσια βάση (στην Ελλάδα μόνον κατά 7%).

Οι επενδύσεις κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 36 εκατ., μειωμένες κατά 34,5% σε σύγκριση με το 2019.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του δωδεκάμηνου του 2020 ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ.

Σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο καθαρός δανεισμός, που αποτελεί το μείζον πρόβλημα του ομίλου. Στο κλείσιμο της χρήσης 2020  ήταν 651,1 εκατ. ευρώ. Σημαντική μείωση θα επέλθει με την υλοποίηση της συμφωνίας με τους ομολογιούχους δανειστές, η οποία περιλαμβάνει και σημαντικό κούρεμα των ομολόγων.

Σ. Κόκκαλης: Μας έπληξε η πανδημία

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά στοιχεία του ομίλου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intralot Σωκράτης Κόκκαλης, δήλωσε:

«Κατά το δωδεκάμηνο του 2020 ήρθαμε αντιμέτωποι με τις δυσμενείς επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στους κλάδους των Λοταριακών παιχνιδιών και του Αθλητικού Στοιχηματισμού.

Ο αντίκτυπος αντισταθμίστηκε εν μέρει από λειτουργικές βελτιώσεις, καθώς και προσπάθειες περιορισμού των εξόδων. Συνεχίσαμε να εστιάζουμε στις ανεπτυγμένες αγορές. Είδαμε σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητες μας Λοταριακών παιχνιδιών στις ΗΠΑ, όπου ξεκινήσαμε τη διοργάνωση Αθλητικού Στοιχηματισμού σε άλλες δύο Πολιτείες, στη Μοντάνα και στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα ανανεώσαμε σημαντικά συμβόλαια στην Τζώρτζια των ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία και στην Ολλανδία.

Η διοικητική ομάδα της Εταιρείας κατέβαλε σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, μέσω μίας συναλλαγής που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2021».

Πηγή: sofokleousin.gr