Ενιαίες προδιαγραφές για τα σχέδια δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων σε όλη την επικράτεια, καθορίζονται με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, για την αποτελεσματική προστασία ειδών πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενούν κυρίως οι Natura σε όλη τη χώρα.

«Με αυτή την απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβαίνει -μετά από πολλά χρόνια- στη θέσπιση ενιαίων κανόνων στα υπό κατάρτιση σχέδια δράσης ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση των σπάνιων τύπων οικοτόπων και ειδών της χώρας», δήλωσε ο κ. Ταγαράς.

Όπως είπε,«ακολουθούμε τις αρχές και τους κανόνες της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Όπως τόνισε, «απλώνουμε ουσιαστικά ένα “δίχτυ προστασίας”. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας μας, καθώς και τα είδη που φιλοξενούν».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με αυτόν τον τρόπο θεσπίζεται ουσιαστικά ενιαίος «οδικός χάρτης» κατάρτισης των σχεδίων δράσης ανά προστατευόμενο είδος. 

Υπογραμμίζεται δε από το υπουργείο, ότι για την τελική κατάρτιση των σχεδίων δράσης, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών ομάδων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών με την υποχρεωτική διενέργεια τοπικών διαβουλεύσεων, έτσι ώστε το «δίχτυ προστασίας» να είναι ισχυροποιημένο με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και διαφάνεια. 

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, με στόχο τη μείωση των κινδύνων και των απειλών που δέχονται οι οικότοποι και τα προστατευόμενα είδη, έχουν ληφθεί υπ΄όψιν τα δεδομένα καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Πηγή: sofokleousin.gr