Απορρίφθηκαν 214 ενστάσεις ένταξης στην «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η απόφαση αποδοχής και έγκρισης του πρακτικού Νο 23/23.02.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης 214 ενστάσεων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 14.822.841,09 ευρώ.

Ειδικότερα, 211 ενστάσεις, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 14.551.801,84 ευρώ, απορρίφθηκαν λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων της δράσης, ενώ 3 ενστάσεις, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 271.039,25 ευρώ, απορρίφθηκαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

Πηγή: sofokleousin.gr