Ενθαρρυντικά για το ερευνητικό έργο της πανεπιστημιακής κοινότητας κρίνονται τα αποτελέσματα της«1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (κατηγορία ΙΙΙ) που ανακοίνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Σε σημερινή ανακοίνωση του ιδρύματος σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα αφορούν σε 17 έργα για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας για τους φορείς που θα τα υποδεχθούν ενώ ο προϋπολογισμός για την αγορά αυτού του εξοπλισμού έφτασε το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

«Η Πολιτεία, μέσω του ΕΛΙΔΕΚ, στηρίζει έμπρακτα την έρευνα με την αγορά εξοπλισμού μεγάλης αξίας και κορυφαίας τεχνολογίας ώστε να διαθέτουν οι ερευνητές μας ό,τι χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθανάσιος Κυριαζής, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα της προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά για τη στήριξη της έρευνας στον Ακαδημαϊκό χώρο και συνάδουν με τη γενικότερη φιλοσοφία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ότι η στρατηγική ανάπτυξης είναι βιώσιμη, όταν επενδύει στη γνώση και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών. Η συμβολή των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων σε αυτήν την κατεύθυνση είναι καθοριστική και ανοίγει τον δρόμο για νέα ερευνητικά αποτελέσματα, ώστε να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα, χρήσιμα τόσο για την κοινωνία όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας».

Τέλος, ο διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ, δρ Νεκτάριος Νασίκας, δήλωσε: «H προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ αποσκοπεί αφενός στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αφετέρου στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, που βασίζεται στους δυο πιο σημαντικούς πυλώνες. Το άριστο επιστημονικό δυναμικό και τον ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής».

Τα ερευνητικά έργα της παρούσας προκήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθούν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα- ινστιτούτα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες ερευνητικές τους υποδομές.

Επιπλέον, η δράση αυτή αποβλέπει στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι αφενός με την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και αφετέρου με την εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και την βάση για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Πηγή: sofokleousin.gr