Στους λογαριασμούς 5.919 παραγωγών κορινθιακής σταφίδας που βρίσκονται στο καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων, πιστώνονται σήμερα 4,62 εκατ. ευρώ μέσω de minimis.

Η πληρωμή δίνεται για την ενίσχυση των παραγωγών που είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Το εν λόγω ποσό αφορά παραγωγούς που καλλιεργούν 85.823 στρέμματα κορινθιακής σταφίδας και αναλογεί σε 53,8 ευρώ ανά στρέμμα.

Πηγή: sofokleousin.gr