Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου, δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, παρέχεται από τις 14 Μαΐου 2021, μέσω του πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι ωφελούμενοι της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020, είναι πολίτες του ΗΒ που έχουν ασκήσει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, (31/12/2020), και συνεχίζουν να διαμένουν μετά τη λήξη της, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Πηγή: sofokleousin.gr