Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, θέλησε να ενημερώσει και την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την Υπουργική Απόφαση που αφορά την εφαρμογή, από αύριο το πρωί, της τηλεργασίας στο 50% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις όλης της επικράτειας, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο κ. Βρούτσης, αξιοποιώντας την παρουσία του στην Βουλή για να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Μουλκιώτη, σχετικά με τις καθυστερήσεις απονομής των συντάξεων, ανέφερε πως «θα ήθελα νε ενημερώσω το Σώμα για την Υπουργική Απόφαση που είναι πάρα πολύ σημαντική και αφορά στην τηλεργασία που θα εφαρμοστεί από αύριο το πρωί σε όλη την επικράτεια. Θέλω να το κάνω γνωστό διά μέσου της Βουλής, διότι είναι πολύ κρίσιμη και αφορά το 50% των εργαζομένων, που μπορούν να την ασκήσουν, σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Ειδικότερα ο υπουργός ανέφερε ότι η Υπουργική Απόφαση αφορά τον μήνα Νοέμβριο και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις στην επικράτεια της χώρας. Οι κανόνες που τίθενται είναι οι εξής: «Επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται για τον μήνα Νοέμβριο να εφαρμόσουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζόμενούς τους, σε ό,ποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση της παρούσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οφείλουν «να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

Σε κάθε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης «θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο υπουργείο Εργασίας. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται υποχρεωτικά για τον μήνα Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 88/1999, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών».

Πηγή: sofokleousin.gr