Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέλαβε σήμερα από τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, την Έκθεση Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2019.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά την υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων, ο πρόεδρος της Αρχής αναφέρθηκε στην έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι σηματοδότησε θετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αυξήθηκε η ευαισθητοποίηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από οργανισμούς και επιχειρήσεις που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων.

Ο κ. Μενουδάκος εξέφρασε επίσης την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντά της.

Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβίβασε την Έκθεση προς ενημέρωση και συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Πηγή: sofokleousin.gr