Το ζήτημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποφοίτων με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και σύνδρομο Asperger, θέτουν, με ερώτηση που απευθύνουν στους υπουργούς Υγείας και Παιδείας, 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιχαηλίδη.

Οι παθήσεις που υπάγονται στην κατηγορία υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger, δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους πάσχοντες αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άνευ εξετάσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μόνη δυνατότητα για συμπερίληψη στην άνευ εξετάσεων διαδικασία για τέτοια άτομα φαίνεται να είναι η υπαγωγή τους σε παθήσεις όπως σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα – νοσήματα, όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 67%. Όμως τούτο φαίνεται να αφορά ένα μικρό μέρος των αποφοίτων με λειτουργικό αυτισμό- κυρίως, όμως, από τη στιγμή που δεν προσδιορίζονται σαφώς τα σύνδρομα ή νοσήματα αυτά δεν είναι ευκρινές το κατά πόσο στην πράξη υπάγονται απόφοιτοι αυτής της κατηγορίας.

«Αυτός ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός, ουσιαστικά, των ατόμων με υψηλής λειτουργικότητα αυτισμό, και ιδίως όσων πάσχουν από το σύνδρομο Asperger, από την άνευ εξετάσεων πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, έχει εδώ και σειρά ετών προκαλέσει τις διαμαρτυρίες συλλόγων, ομοσπονδιών και φορέων του συγκεκριμένου πεδίου. Λόγω του αποκλεισμού αυτού, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας που αφορά υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνουν ότι βάσει γνωμάτευσης του οικείου Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) εξετάζονται γραπτώς ή, όπως συνήθως συμβαίνει, προφορικώς. Όπως εξάλλου σημειώνουν, «οι διαμαρτυρίες των προαναφερόμενων συλλόγων και φορέων, των οποίων έχουν γίνει επανειλημμένα αποδέκτες οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, εστιάζουν στο ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων μπορεί να ενδείκνυται για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων, όμως δεν περιλαμβάνουν επαρκή εχέγγυα για τους υποψηφίους με λειτουργικό αυτισμό ή Asperger, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένης, πιο σύνθετης προσέγγισης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη ισότιμη μεταχείριση αυτής της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων και ο σοβαρός περιορισμός της πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

«Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνοντας παράλληλα κατάλληλη μέριμνα για ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως οι απόφοιτοι με λειτουργικό αυτισμό ή σύνδρομο Asperger», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζουν ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί, μεταξύ άλλων, μέσο ισότιμης κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών.

Με την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, καλούν τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας να ενημερώσουν τη Βουλή ποιος είναι ο αριθμός αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία του λειτουργικού αυτισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από το σύνδρομο Asperger, οι οποίοι κατά τα τελευταία έτη έχουν εισαχθεί άνευ εξετάσεων στην τριτοβάθμια εξέταση. Τους καλούν επίσης να ενημερώσουν αν προτίθενται να εισηγηθούν στο αρμόδιο όργανο τη ρητή συμπερίληψη διαταραχών του αυτιστικού φάσματος στον πίνακα των σοβαρών παθήσεων που δικαιολογούν την άνευ εξετάσεων πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γιατί αυτό δεν έχει συμβεί έως σήμερα. Εναλλακτικά, αν προτίθενται να προβλέψουν ειδικές διαδικασίες, διαφορετικές ή πρόσθετες των υφισταμένων αναφορικά με την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους υποψηφίους που έχουν διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού.

Πηγή: sofokleousin.gr