Θετικές επιδόσεις επέτυχε η ελληνική Vodafone κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, που είναι το πρώτο της τρέχουσας χρήσης. Τα συνολικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν σε 213 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχασε μικρό αριθμό πελατών στην σταθερή τηλεφωνία (-1,1%), κέρδισε όμως περίπου 47 χιλιάδες πελάτες στην κινητή, υπεραντισταθμίζοντας την απώλεια.

Η Vodafone ανακοίνωσε:

– Αύξηση πελατών στην κινητή τηλεφωνία κατά 47 χιλιάδες μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και κατά 165 χιλιάδες στην διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Οι πελάτες κινητής διαμορφώθηκαν στο τέλος του περασμένου Ιουνίου σε 4,301 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου το 40% είναι πελάτες συμβολαίου και το υπόλοιπο 60% είναι πελάτες καρτοκινητών.

– Μείωση πελατών στην σταθερή τηλεφωνία κατά 11 χιλιάδες μέσα στο τρίμηνο αναφοράς και κατά 4 χιλιάδες στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Οι συνδρομητές στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκαν σε 961 χιλιάδες, από 972 χιλιάδες που ήταν στο τέλος Μαρτίου 2022 και 966 χιλιάδες στο τέλος Ιουνίου 2021.

«Στην Ελλάδα, προσθέσαμε 32.000 πελάτες με συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ των οποίων μετακινήσεις από πελάτες καρτοκινητής. Βελτιώθηκαν τα ποσοστά πιστότητας πελατών των συμβολαίων, με μείωση κατά 0,7%. μονάδες σε ετήσια βάση στο 8,9%»αναφέρει ανακοίνωση της Vodafone Group.

Σύμφωνα με τη Vodafone το μέσο μηνιαίο έσοδο στην κινητή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 9,9 ευρώ και συντίθεται από το μέσο μηνιαίο έσοδο ύψους 5,1 ευρώ για τις συνδέσεις καρτοκινητής και σε ύψος 17,3 ευρώ στις συνδέσεις συμβολαίου.

Η εταιρεία επίσης αναφέρει σημαντική αύξηση δεδομένων στο δίκτυο κινητής. Από 37,4 χιλ. TeraByteΒΥΤΕ +1,33%s (TB) που ήταν την περίοδο Απρίλιου-Ιουνίου το 2021, φέτος η κίνηση στο δίκτυο κινητής διαμορφώθηκε σε 57,7 χιλ. TB.

Πηγή: sofokleousin.gr