Τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.

Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος είναι η Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020). Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων, αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Πηγή: sofokleousin.gr