Εχοντας βρεί στρατηγικό επενδυτή – την Quest του ομίλου Φέσσα – και με τη συγκατάθεση του βασικού πιστωτή της (Τρ. Πειραιώς) η εισηγμένη εταιρία ηλεκτρικών συσκευών «Γ. Ε. Δημητρίου» («ΓΕΔ», πρώην «Τασόγλου DeLonghi»),  επισπεύδει τις διαδικασίες για την υπαγωγή της σε καθεστώς διάσωσης-εξυγίανσης με κούρεμα υποχρεώσεων.

Πρώτη κίνηση η απορρόφηση των θυγατρικών Delta Domestic Appliances και SSM. Στόχος η διαμόρφωση ενιαίου εταιρικού σχήματος που θα απεικονίζει εναργέστερα την οικονομική κατάσταση, τις υποχρεώσεις και  τη δυναμική του ομίλου, ώστε να μπορεί να εξασφαλισθεί  η αποδοχή της αίτησης αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο.

Μετά την απορρόφηση των θυγατρικών, η «Γ. Ε. Δημητρίου» θα υποβάλει αίτηση ένταξης στις προστατευτικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, για να ακολουθήσουν ρύθμιση-κούρεμα και αναδιάρθρωση υποχρεώσεων.

Εν συνεχεία θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Quest.  Ετσι ο όμιλος Φέσσα θα αποκτήσει τον μετοχικό έλεγχο, ενώ οι τωρινοί ιδιοκτήτες (οικογένεια Δημητρίου) θα μείνουν μειοψηφία.

Ο όμιλος Φέσσα/Quest θα χρησιμοποιήσει την «ΓΕΔ» ως όχημα για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών και οικιακού εξοπλισμού.

Πηγή: sofokleousin.gr