Μετά από πολλά χρόνια ζημιών, η εταιρεία επίπλων γραφείου SATO επιστρέφει στην κερδοφορία. Υλοποιώντας με επιτυχία σχέδιο αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης και αυξάνοντας τις πωλήσεις της, εμφάνισε στο 9μηνο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 12,2 εκατ.στο αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, από 4,8 εκατ. πέρυσι και τα λειτουργικά σε 1,2 εκατ. ευρώ, από 0,8 εκατ.πέρυσι.

Το καθαρά αποτέλεσμα 9μήνου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 331 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 765 χιλ. πέρυσι.

Η διοίκηση της εταιρείας αναμένει τώρα την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την έγκριση της συμφωνίας με τους πιστωτές και την υπαγωγή της σε καθεστώς εξυγίανσης.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας και η τυχόν επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωσή της, ενδεχομένως να έχουν ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείου και σπιτιού.

Μέχρι στιγμής τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Πηγή: sofokleousin.gr