Βελτίωση της εικόνας του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, κατά τον Απρίλιο, έδειξαν  τα νέα στοιχεία της τελευταίας έρευνας PMI.

Παράλληλα με τις νέες αυξήσεις της παραγωγής και των νέων παραγγελιών και με την ισχυρότερη άνοδο των επιπέδων απασχόλησης, η περαιτέρω και μεγαλύτερη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών (γεγονός που, υπό κανονικές συνθήκες, είναι ένδειξη βελτίωσης των λειτουργικών συνθηκών) συνέβαλε στην αύξηση του κύριου δείκτη.

Ταυτόχρονα, όμως, οι ελλείψεις πρώτων υλών οδήγησαν στην ταχύτερη αύξηση της επιβάρυνσης κόστους που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής στοιχείων, τον Μάιο του 1999. Εν τω μεταξύ, η εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού λόγω COVID-19 οδήγησαν στις πιο αισιόδοξες προσδοκίες σχετικά με την παραγωγή που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) είναι ένας σύνθετος δείκτης της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας. Προκύπτει από δείκτες σχετικά με τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τον χρόνο παράδοσης προμηθειών και τα αποθέματα προμηθειών. Οποιαδήποτε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων υποδεικνύει συνολική βελτίωση των συνθηκών του τομέα.

Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 54,4 μονάδες τον Απρίλιο, τιμή υψηλότερη από τις 51.8 μονάδες του Μαρτίου, υποδεικνύοντας τη δεύτερη συνεχή μηνιαία βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Η συνολική αύξηση ήταν επίσης η δριμύτερη από τον Φεβρουάριο του 2020, πριν από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.

Οι παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν εκ νέου αύξηση των νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Απριλίου, καθώς η εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID-19 ενίσχυσαν τις πωλήσεις. Η αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών ήταν σε γενικές γραμμές μέτρια, ωστόσο η πρώτη σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η άνοδος ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ζήτησης από το εσωτερικό, ενώ οι νέες παραγγελίες για πωλήσεις στο εξωτερικό συνέχισαν να μειώνονται. Παρόλ’ αυτά, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 και ήταν, όπως αναφέρθηκε, αποτέλεσμα της χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού σε βασικές αγορές εξαγωγών. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες κατέγραψαν επιστροφή σε αυξημένα επίπεδα παραγωγής στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου. Η σταθερή αύξηση ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Με την ισχυρότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών, οι εταιρείες αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων με σταθερό ρυθμό τον Απρίλιο. Παρότι οι όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε περαιτέρω, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, λόγω της αύξησης των εισερχόμενων νέων εργασιών. Εν τω μεταξύ, οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από το απόγειο της πανδημίας πριν από έναν χρόνο, καθώς οι καθυστερήσεις στις αποστολές και οι ελλείψεις υλικών οδήγησαν, σύμφωνα με αναφορές, σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών. Κατ’ αναλογία με τις ελλείψεις πρώτων υλών, οι κατασκευαστές κατέγραψαν τον Απρίλιο τη δριμύτερη αύξηση της επιβάρυνσης κόστους στην ιστορία της έρευνας. Τα πρόσθετα έξοδα μεταφορών συνδέθηκαν επίσης με την αύξηση του κόστους. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες προσπάθησαν να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους στους πελάτες τους. Οι τιμές χρέωσης αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από το ξεκίνημα συλλογής των συγκεκριμένων στοιχείων τον Νοέμβριο του 2002, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των τιμών εκροών ήταν πολύ χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό των τιμών κόστους.

Στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα αποθέματα, οι εταιρείες αύξησαν την αγοραστική τους δραστηριότητα με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους τον Απρίλιο. Παρόλ’ αυτά, η χρήση των αποθεμάτων στην παραγωγή οδήγησε σε περαιτέρω ταχύτερη μείωση των αποθεμάτων προμηθειών, ενώ υποχώρησαν επίσης και τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων.

Τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον μεταποιητικό τομέα, καθώς ο βαθμός αισιοδοξίας κυμάνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο του 2020. Σύμφωνα με αναφορές, οι ελπίδες για άρση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID-19 και για ισχυρότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών ενίσχυσαν το κλίμα αισιοδοξίας.

Η οικονομολόγος στην IHS Markit, Siân Jones, τόνισε σχετικά: “Οι εταιρείες του ελληνικού μεταποιητικού τομέα υπέδειξαν περαιτέρω βήματα προς την ανάκαμψη τον Απρίλιο, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες επανήλθαν σε συνθήκες ανάπτυξης, λόγω των αναφορών για εντονότερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών. Παρότι οι παραγγελίες εξαγωγών εξακολούθησαν να μειώνονται, υποχώρησαν με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά τον οποίο επιβλήθηκαν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 σε πολλές βασικές αγορές εξαγωγών.

Ως εκ τούτου, οι καθυστερήσεις από την πλευρά των προμηθευτών και τα προβλήματα στις μεταφορές οδήγησαν σε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών. Κατά συνέπεια, οι τιμές εισροών εκτοξεύθηκαν και πάλι στα ύψη.

Θετικό κλίμα αισιοδοξίας αποτελεί το γεγονός ότι οι κατασκευαστές προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό, με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από την περίοδο πριν την έξαρση της πανδημίας, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες ως προς την παραγωγή μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις μας, η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 2.8% μέσα στο 2021“, κατέληξε η ίδια.

Πηγή: sofokleousin.gr