Καθαρά κέρδη 6,56 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η UBS Goup το 2020, σύμφωνα με τα ελεγμένα αποτελέσματα, σε σχέση με τα 6,63 δισ. δολάρια που ανακοίνωσε στα μη ελεγμένα αποτελέσματα τον Ιανουάριο.

“Οι προβλέψεις για δικαστικές, ρυθμιστικές διαφορές και παρόμοια θέματα αυξήθηκαν, κάτι που μείωσε τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του 2020 και τα καθαρά κέρδη του 2020, κάθε ένα κατά 72 εκατ. Δολάρια”, ανέφερε η εταιρεία.

Πηγή: sofokleousin.gr