Την παράταση για ένα έτος, έως 31 Δεκεμβρίου 2021, της πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όλους όσοι στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ, με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η Δεκεμβρίου 2019, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή.

Με άλλη τροπολογία προτείνεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης με την προβλεπόμενη παραίτηση από ένδικα μέσα, που αφορά εργαζόμενους στον e-ΕΦΚΑ, να υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για τον ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού και προκειμένου να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα για 135 εργαζόμενους που εργάζονται πολλά χρόνια και έχουν δικαιωθεί δικαστικά.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ακόμα μία τροπολογία για την εργασιακή προοπτική των συμβασιούχων του ΟΑΕΔ που υπηρετούν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. «Η προτεινόμενη διάταξη δίνει οριστική λύση στο ενδεχόμενο μαζικής διαρροής ανθρώπινου δυναμικού από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εν μέσω πανδημικής έξαρσης, με δεδομένο ότι τον Φεβρουάριο του 2021 λήγει η παράταση συμβάσεων περίπου 2.800 εργαζομένων», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Πηγή: sofokleousin.gr