Τριπλασιάζεται η επιδότηση για το «Πρώτο Ένσημο», καθώς το υπουργείο Εργασίας διαπίστωσε, πως τα αρχικά ποσά επιδότησης απέτυχαν να αυξήσουν την απασχόληση.

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας,  που κατατέθηκε στη Βουλή η οποία ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, διευρύνονται τα κίνητρα για την είσοδο νέων στην αγορά εργασίας, καθώς η επιδότηση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, παραμένει ο όρος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, της διατήρησης των υφισταμένων θέσεων απασχόλησης.

Ειδικότερα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, το ποσό της συνολικής επιδότησης για την πρόσληψη νέου  εργαζόμενου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο», αυξάνεται σε 600 ευρώ τον μήνα, από 200 ευρώ που ίσχυε.

Το πρόγραμμα αφορά προσλήψεις νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι δεν είχαν καμία εργασιακή εμπειρία στο παρελθόν και δεν είχαν κανένα ένσημο.

Η διάρκεια της επιδότησης είναι έξι μήνες και ανέρχεται συνολικά σε 3.600 ευρώ, από 1,200 ευρώ, που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο που εφαρμόζεται στους τελευταίους μήνες.

Το ποσό επιμερίζεται σε έξι μήνες ήτοι 600 ευρώ ανά μήνα εκ των οποίων τα 300 ευρώ (από 100 ευρώ)  καταβάλλονται στον εργοδότη για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης και τα 300 ευρώ (από 100 ευρώ) καταβάλλονται απευθείας, στον εργαζόμενο.

Διευκρινίζεται, πως αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ, ενώ αν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

Παράλληλα το πρόγραμμα απασχόλησης «Πρώτο Ένσημο» συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και ισχύει έως το τέλος του έτους.

Αυτό σημαίνει, πως δεν επιτρέπεται η χρήση του προγράμματος από επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει απολύσεις πριν από την έναρξη εφαρμογής του.

Συγχρόνως, ο εργοδότης υποχρεώνεται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, προσαυξημένο με την όποια νέα θέση εργασίας για το χρονικό διάστημα επιδότησης.

Ο έλεγχος για την συμμόρφωση με την υποχρέωση της διατήρησης των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ και του e-ΕΦΚΑ.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν παρατυπίες, οι επιχειρήσεις εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Ωστόσο, στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη από το πρόγραμμα, ο ωφελούμενος εργαζόμενος παραμένει στο πρόγραμμα και δεν τους καταλογίζονται ευθύνες, ούτε θα του ζητηθούν να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τριπλασιασμός των επιδοτήσεων έχει στόχο να ενισχύσει την απασχόληση στον τουρισμό, όπου διαπιστώνονται κενές θέσεις απασχόλησης, λόγω των χαμηλών αμοιβών και των συνθηκών απασχόλησης.

Πηγή: sofokleousin.gr