Αίσθηση αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία εξέλιξης των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη -σχετικά- ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τον εντυπωσιακό περιορισμό της έκθεσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος απέναντι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), αλλά και τα αναγκαία βήματα που οφείλει να πραγματοποιήσει για την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων της πραγματικής οικονομίας, εκφράστηκε από το πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο του Moneyreview Banking Summit, με τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, Παύλου Μυλωνά και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.
 
Οι συνθήκες που επικρατούν ως απόρροια των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι προσδοκίες της ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος, από το 4% που ήταν μέχρι πρότινος, σε 2,5-3% με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, Παύλο Μυλωνά. Ο ίδιος εκτίμησε πως η επίτευξη βαθμού ανάπτυξης της τάξεως του 8% το 2021, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του συνόλου των δεικτών, τις ισχυρές εξαγωγές, αλλά και την πτώση της ανεργίας, θα βοηθήσουν ώστε την διετία 2023-2024 να ανακτηθεί ένα σημαντικό τμήμα της μέχρι πρότινος προσδοκώμενης ανάπτυξης.

Στο ύψος των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ανέρχονται σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) της Εθνικής Τράπεζας, στοιχείο που δημιουργεί αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία της στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό διάθεσης των χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, ο  κ. Μυλωνάς υποστήριξε πως το ερώτημα «Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες χρηματοδοτήσεις» είναι λανθασμένο, καθώς πρέπει να προκρίνεται το αντίστοιχο «Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από μέρους των επιχειρήσεων;». Σε αυτό συμβάλλουν αρνητικά το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και οι συχνά αργοί ρυθμοί αντίδρασης και μετασχηματισμού της Πολιτείας και των θεσμών της.
 
Μπορεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η χώρα μας να διακρίνεται από μια σειρά αναδυόμενες προκλήσεις και εμπόδια, που αναπόφευκτα θα επιδράσουν ως ένα βαθμό αρνητικά στην πορεία ανάπτυξης, εντούτοις όμως η εικόνα θα παραμείνει διαχειρίσιμη, όπως θεωρεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Αναφορικά με την προσπάθεια ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από μέρους της χώρας μας, ο κ. Καραβίας επισημαίνει πως οι συνθήκες κατά την παρούσα χρονική περίοδο δεν είναι ευνοϊκές, ωστόσο απαιτείται ένταση των προσπαθειών και συντονισμός του συνόλου των stakeholders, από την κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εμπορικές τράπεζες και τους επιμέρους θεσμούς, προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, εκτίμησε πως η προ ημερών αναβάθμιση της χώρας μας από μέρους της DBRS αποτελεί μια θετική είδηση-ένδειξη προς το μέλλον.

Σχετικά με τη μείωση της έκθεσης των συστημικών τραπεζών απέναντι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank την χαρακτήρισε ως “εντυπωσιακή”, εκθειάζοντας τόσο το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και την Πολιτεία που φρόντισε για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, με την ταυτόχρονη θέσπιση αναγκαίων πολιτικών και την παροχή αποδοτικών εργαλείων, επιτρέποντας στις συστημικές τράπεζες να κινηθούν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκε σκεπτικός ως προς την πιθανότητα εμφάνισης νέου κύματος NPLs, σε συνάρτηση με τα ισχύοντα δεδομένα στην αγορά, όπως προκύπτουν πρωτίστως από την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η δέσμευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι στην αύξηση των δανειακών υπολοίπων τους προκειμένου να ενισχυθεί και η κερδοφορία τους, αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των διακινούμενων μεγεθών. Το ζήτημα δεν έγκειται στους διαθέσιμους πόρους, αλλά στην ύπαρξη ικανών επενδυτικών πλάνων από μέρους των επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 
 
Αισιόδοξος για τις προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας, παρά το έντονα προβληματικό διεθνές περιβάλλον, εμφανίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος υπογράμμισε πως μπορεί οι αρχικές εκτιμήσεις να έκαναν λόγο για την επίτευξη ανάπτυξης κάτι παραπάνω από το 5% και με τα ανανεωμένα στοιχεία να διαμορφώνεται γύρω στο 3-4%, παρόλα αυτά κινείται κατά 1,5-2% πιο πάνω από τον επικρατούντα μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κρίσιμοι παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αποδειχτούν η ανεμπόδιστη, όσο και διαρκής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, αλλά και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να μειώσει την έκθεσή της απέναντι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) από το 44% σε 12,5% σήμερα, ενώ μέχρι το τέλος του 2022 σκοπεύει να κινηθεί σε μονοψήφιο ποσοστό. Παράλληλά, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δεν καταγράφεται κάποια σημαντική άνοδος στην δημιουργία νέας γενιάς NPLs. Αναφορικά με το επίπεδο των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς προς τις επιχειρήσεις, ο κ. Μεγάλου τόνισε πως το 2021 ο στόχος είχε τεθεί στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο κατάφερε να εκταμιεύσει δανειοδοτήσεις που υπερβαίνουν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος δε, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πραγματοποίηση ακόμη καλύτερης πορείας.
 
Σε τρεις πυλώνες εδράζει την θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, καθώς εκτιμά πως ο τουρισμός φέτος θα εξελιχθεί με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι εκταμιεύσεις που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ήδη λαμβάνουν χώρα κανονικά, ενώ και η ιδιωτική κατανάλωση -που απαρτίζει το 70% του ΑΕΠ μας- αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς κατά την διάρκεια της διετούς πανδημικής κρίσης έχει υπάρξει σημαντική αύξηση των κεφαλαίων αποταμίευσης. Παράλληλα, τόνισε πως οι συστημικές τράπεζες εισέρχονται στη νέα κρίση έχοντας σαφώς πιο ισχυρούς ισολογισμούς σε σχέση με κάθε άλλη φορά από το παρελθόν, και κατ’ επέκταση μπορούν να ελιχθούν υπό πιο θετικούς όρους.

Την διετία 2020-21 η παροχή περί των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Πολιτείας για την στήριξη κάθε πτυχής της εθνικής οικονομίας (επιχειρήσεις, τράπεζες, εργαζόμενοι, νοικοκυριά), και εν συνεχεία η επικουρική χρηματοδότηση από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος, συνέβαλαν στην αποτροπή της εμφάνισης νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων. Η Alpha Bank κατάφερε να μειώσει την έκθεσή της απέναντι σε NPLs από το 56% σε 13% στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ ο στόχος της επίτευξης μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων θα γίνει πραγματικότητα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Ο κ. Ψάλτης θεωρεί πως η δημοσιονομική χαλάρωση θα συνεχιστεί, κάτι που θα οδηγήσει στην ουσιαστική στήριξη της οικονομικής δύναμης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αναφορικά με τον ρυθμό χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank σημείωσε πως οι χορηγήσεις κινούνται σε θετικό επίπεδο, δίνοντας βαρύτητα περισσότερο σε επενδυτικά κεφάλαια και δευτερευόντως σε άντληση κεφαλαίων κίνησης. 

Πηγή: sofokleousin.gr