Το επιτυχημένο μοντέλο της Eurobank ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς, προκειμένου να αποδώσει στους μετόχους της μέρος των αναμενόμενων εσόδων από τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια: Εισφέρει ομολογίες των τιτλοποιήσεων σε νεοσύστατη εταιρεία, παίρνει όλες τις μετοχές της και τις μοιράζει δωρεάν στους δικούς της μετόχους.

Σύμφωνα με την απόφαση που εγκρίθηκε στη ΓΣ, η τράπεζα εισφέρει στη δημιουργούμενη κυπριακή εταιρεία «Phoenix Vega Mezz» το 65% των ομολογιών ενδιάμεσης και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega. Η συνολική αξία τους ανέρχεται σε 62,5 εκατ. ευρώ – κι αυτό είναι το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας.

Οι μετοχές της «Phoenix Vega Mezz» θα διανεμηθούν στους μετόχους της τράπεζας, με αναλογία 1/1 (μία μετοχή της «Phoenix» για κάθε μετοχή Πειραιώς). Θα είναι ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ και θα εισαχθούν  προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ με αυτή την τιμή εκκίνησης.

Η περαιτέρω πορεία τους θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις στην προσπάθεια  είσπαραξης κόκκινων απαιτήσεων που περιλαμβάνονται  στις δύο τιτλοποιήσεις.

Για την επόμενη διετία η «Phoenix Vega Mezz» έχει εξασφαλισμένα ετήσια έσοδα περίπου 4,4 εκατ. ευρώ, καθώς οι ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης έχουν κουπόνι 7%.

Η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει το ενδεχόμενο να εισφερθεί μελλοντικά σ’ αυτή την εταιρεία και το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2. Οι mezzanine ομολογίες έχουν κουπόνι 9%, το οποίο καταβάλλεται κατά προτεραιότητα μετά την πληρωμή του κουπονιού των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes).

Πηγή: sofokleousin.gr