Γενναία bonus θα δώσει την επόμενη διετία η Τρ. Πειραιώς σε στελέχη της, στα οποία θα διανείμει δωρεάν έως 20 εκατ. δικές της μετοχές.

Τις μετοχές αυτές, που αντιστοιχούν σε 1,6% του μετοχικού κεφαλαίου της, θα τις αγοράσει από το ΤΧΣ, ή/και μέσω χρηματιστηρίου.

Σχετικές αποφάσεις αναμένεται να εγκριθούν στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της τράπεζας περιλαμβάνονται δύο προτάσεις του ΔΣ για επαναγορά έως 20 εκατ. μετοχών και για δωρεάν διανομή ισάριθμων μετοχών σε ανώτερα στελέχη της τράπεζας, σταδιακά εντός διετίας.

Για να υλοποιηθούν τα προγράμματα επαναγοράς και δωρεάν διανομής μετοχών απαιτούνται εγκρίσεις από τον SSM και από το ΤΧΣ, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, με περίπου 27%.

Το ΤΧΣ θα κληθεί επίσης να αποφασίσει αν θα πουλήσει τις 20 εκατ. μετοχές (το 1,6%) που θέλει να αγοράσει η τράπεζα. Σημαντική παράμετρος θα είναι βέβαια και το ύψος του τιμήματος. Στην προς έγκριση από τη ΓΣ πρόταση του ΔΣ της Τρ. Πειραιώς αναφέρεται ότι οι αγορές ιδίων μετοχών θα γίνουν σε εύρος τιμής 0,75 ευρώ έως 5 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr