Σε νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία εισφέρει η Τρ. Πειραιώς τους κλάδους υποστηρικτικών λειτουργιών της, σε μιά κίνηση αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων της.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ενέκρινε την απόσχιση των κλάδων data entry services, διαχείρισης παγίων στοιχείων, φυσικών αρχείων, προμηθειών και αλληλογραφίας και την εισφορά τους στη θυγατρική Piraeus Support Services.

Ο  κλάδος data entry services περιλαμβάνει τις υπηρεσίες καταχώρησης, εισαγωγής, διατήρησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης δεδομένων της τράπεζας. Οι δραστηριότητες του συνοψίζονται στις λειτουργίες εκκαθάρισης δεδομένων, την αρχειοθέτηση εγγράφων Captiva, την ενημέρωση δεδομένων πελατών (KYC Winbank) και τη διαχείριση τιμολογίων εσόδων-εξόδων.

Ο δεύτερος κλάδος αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης παγίων στοιχείων, φυσικών αρχείων, προμηθειών και αλληλογραφίας.

Ολοι οι εργαζόμενοι στους δύο κλάδους – περίπου 200 υπάλληλοι – μετακινούνται στην  Piraeus Support Services, με διασφάλιση της απασχόληση και των δικαιωμάτων τους, ανεξάρτητα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Piraeus Support Services. Επιπρόσθετα, διατηρήθηκαν όλες οι παροχές και τα δικαιώματα που πηγάζουν από την εκάστοτε κλαδική σύμβαση συλλογικής εργασίας μεταξύ ΟΤΟΕ και τραπεζών, καθώς και εσαεί οι όροι της ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης.

Τίθεται επίσης ρήτρα διατήρησης αποδοχών και διατηρούνται οι ευνοϊκοί όροι για δάνεια και πιστωτικές κάρτες και τα δικαιώματα από ασφαλιστήρια.

Πηγή: sofokleousin.gr