Μετά την καταγραυγή και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι όροι της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ,  οι οποίοι οδηγούν σε πλήρη απαξίωση των σημερινών μετοχών – με τεράστια ζημία του Δημοσίου και (μικρο)μετόχων, η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς επιχειρεί  κάπως να “χρυσώσει το χάπι” για τους μετόχους: Θα τους δώσει τη δυνατότητα να εγγραφούν στην ΑΜΚ για τις μετοχές που τους αναλογούν.

Η λογική είναι: “Χάνετε ό,τι έχει τοποθετήσει μέχρι τώρα στη μετοχή, βάλτε τώρα -αν έχετε- χρήματα στην ΑΜΚ για να κερδίσετε από τις νέες μετοχές και να καλύψετε μέρος της ζημιάς”.

Απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών για τους Έλληνες μετόχους που θα εγγραφούν στη δημόσια προσφορά.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται από το ΔΣ δικαιολογημένη, διότι “παρέχει τη δυνατότητα ταχείας υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας”.

Η αύξηση κεφαλαίου θα διενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών για τους διεθνείς επενδυτές. Θα ανοίξει, δηλαδή, βιβλίο προσφορών με ενδεικτικό εύρος τιμών και η τιμή της διάθεσης θα προκύψει μετά την κατανομή. Για τους εγχώριους επενδυτές θα γίνει  δημόσια εγγραφή, με στόχο την κάλυψη περίπου του 10%  της συνολικής έκδοσης.

Στόχος της Πειραιώς είναι οι υφιστάμενοι εγχώριοι μέτοχοι να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ακόμη και το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκτησης της υποαξίας.

Οπως αναφέρεται στην απάντηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς, και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας, κατά την ημερομηνία. που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς).
– η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της

– η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία. Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχει

– μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Πηγή: sofokleousin.gr