Κεφαλαιακό κέρδος 300 εκατ. ευρώ θα εγγράψει στα αποτελέσματα και στο ενεργητικό της η Τρ. Πειραιώς από την πώληση του κλάδου υπηρεσιών αποδοχής πράξεων πληρωμής (POS) στην Euronet Worldwide, θυγατρική της πολυεθνικής EFT Services.

Η τράπεζα θα αποσχίσει τον κλάδο POS και θα τον εισφέρει σε θυγατρική της Euronet Worldwide (Euronet Merchant), παίρνοντας μετοχές τις οποίες εν συνεχεία θα μεταβιβάσει έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 312,5 εκατ. ευρώ.  Η λογιστική αξία του πωλούμενου κλάδου ανέρχεται σε 12,5 εκατ. ευρώ. Ετσι προκύπτει καθαρό κέρδος 300 εκατ. ευρώ για την  τράπεζα.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της πώλησης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τρ. Πειραιώς.

Η Euronet Worldwide θα καταστεί μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς, για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε πελάτες της. Η συμφωνία προβλέπει τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική χρονική περίοδο 10 ετών.

Το προσωπικό της τράπεζας που απασχολείται στον κλάδο αποδοχής πράξεων πληρωμής, θα μεταφερθεί στη Euronet Merchant.

Πηγή: sofokleousin.gr