Μειώθηκαν κατά 2,2% τον Νοέμβριο τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας και διαμορφώθηκαν στα 82,7 δισ. δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα συνολικά αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος –σε μετατρέψιμο ξένο συνάλλαγμα- διαμορφώθηκαν στα 41,1 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 0,7% σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα. Τα αποθέματα χρυσού της τράπεζας μειώθηκαν κατά 5,1% σε μηνιαία βάση στα 40 δισ. δολάρια.

Οι βραχυπρόθεσμες προκαθορισμένες καθαρές εκροές της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, περιλαμβανομένων των δανείων σε ξένο νόμισμα, τίτλων και υποχρεώσεων σε καταθέσεις σε συνάλλαγμα, αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 27,6 δισ. δολάρια.

Από αυτά, τα 22,3 δισ. δολάρια αφορούσαν σε αποπληρωμές κεφαλαίου και τα 5,3 δισ. σε πληρωμές τόκων, σύμφωνα με την έκθεση της κεντρικής τράπεζας.

Επιπλέον, οι εκκρεμείς υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα και χρυσό που προκύπτουν από τις δραστηριότητες παραγώγων της κεντρικής τράπεζας σε τράπεζες κατοίκων και μη, διαμορφώνονταν σε 63,4 δισ. δολάρια, από τα οποία τα 27,6 δισ. λήγουν σε έναν μήνα.

Πηγή: sofokleousin.gr