Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας και της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση  6 οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής, στα περιφερειακά ιατρεία Αγράφων, Βαλαώρας Ευρυτανίας, Λουτροπηγής Καρδίτσας, Βραγκιανών Καρδίτσας, Ρεντίνας Καρδίτσας, Χρυσιμηλιας Ικαρίας, και 2 οπλιτών στα Πολυδύναμα Περιεφερειακά Ιατρεία Τήλου και Αστυπάλαιας, αντίστοιχα.  

Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των εν λόγω οπλιτών θητείας στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Οι εν λόγω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις .

Την ίδια ώρα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η κοινή απόφαση  του υφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας και της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας(15-5-2021) για τη λήξη της τοποθέτησης οπλίτη θητείας πτυχιούχου ιατρικής στο περιφερειακό ιατρείο Γαύδου.

Πηγή: sofokleousin.gr