Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 728/2021 απόφασή του, ακύρωσε την από 25.4.2019 πράξη του υπουργού Υγείας, κατά το μέρος που με αυτήν δεν επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).

Κατά τις αρχαιρεσίες της 3.3.2019 πλειοψήφησε ο συνδυασμός «Δημοκρατική Κίνηση- Ενότητα-Συνεργασία» με ποσοστό 61,79% και έλαβε 9 από τις 15 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στις 16.3.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός Υγείας, με την από 25.4.2019 πράξη του, αρνήθηκε να επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών, τις οποίες και ακύρωσε, επικαλούμενος παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία. Έτσι, στις 22.6.2019 διεξήχθησαν επαναληπτικές αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες ο εν λόγω συνδυασμός έλαβε μειωμένο ποσοστό 48% και απώλεσε την απόλυτη πλειοψηφία στο Δ.Σ. Το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών επικυρώθηκε με την από 2.7.2019 απόφαση του υπουργού Υγείας και στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Ο εν λόγω συνδυασμός προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος Δημήτριος Σκαλτσούνης και εισηγήτρια η πάρεδρος Τρισεύγενη Βαρουφάκη) έκρινε ότι η εποπτεία από τον υπουργό Υγείας στον Π.Ι.Σ., η οποία κατατείνει στην επικύρωση των αρχαιρεσιών του Π.Ι.Σ., έχει την έννοια ότι ο υπουργός ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότητας και δεν έχει αρμοδιότητα να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι ο υπουργός Υγείας δεν δύναται, κατά την άσκηση του ελέγχου, να προβεί σε νέα ουσιαστική εκτίμηση των ληφθέντων υπόψη από την εφορευτική επιτροπή του Π.Ι.Σ. στοιχείων και να καταλήξει σε διαφορετική κρίση, γιατί αυτό δεν συνιστά έλεγχο νομιμότητας, αλλά νέα κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Κατόπιν αυτών, από το ΣτΕ, ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος, με το οποίο αποφασίσθηκε η μη επικύρωση των αποτελεσμάτων και η ολική ακύρωση των αρχαιρεσιών της 3.3.2019, και αναπέμφθηκε η υπόθεση, στη διοίκηση, προκειμένου να εκφέρει εκ νέου κρίση επί της νομιμότητας των αρχαιρεσιών της 3.3.2019 και, σε καταφατική περίπτωση, να επικυρώσει τα αποτελέσματά τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr