Εντείνεται ο προβληματισμός για την ποιότητα της έρευνας της ανεργίας, καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή εμφανίζει 500.000 ανέργου λιγότερους, από όσους είναι καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Για τον μήνα Μάρτιο, ενώ στον ΟΑΕΔ ήταν καταγεγραμμένοι 1.092.509 άνεργοι, η ΕΛΣΤΑΤ για τον ίδιο μήνα ανακοίνωσε σήμερα, ότι οι άνεργοι που κατέγραψε η έρευνά της ήταν μόλις 582.001.

Προκύπτει δηλαδή μια διαφορά της τάξης των 510.508 ανέργων η οποία είναι τεράστια για να εκληφθεί ως «στατιστικό λάθος».

Και για τον μήνα Μάρτιο, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε μόλις το 53,3% των ανέργων και δείχνει να αγνοεί το 46,7% εκείνων που δηλώνουν άνεργοι στον ΟΑΕΔ.

Που οφείλονται οι διαφορές

Η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να δικαιολογήσει τις διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, υποστηρίζει ότι, μεταξύ των άλλων, φταίει η «μαύρη» εργασία.

Δηλαδή, τα άτομα τα οποία εργάζονται χωρίς ασφάλιση ή εργάστηκαν σε πρόχειρες ή ευκαιριακές εργασίες, δηλώνουν στην ΕΛΣΤΑΤ πως είναι απασχολούμενοι, αλλά ταυτόχρονα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Ακόμη, η ΕΛΣΤΑΤ ισχυρίζεται, πως, στο διοικητικό μητρώο του ΟΑΕΔ, η «ενεργή αναζήτηση» και η «διαθεσιμότητα» για εργασία δηλώνεται κατά την εγγραφή και δεν επικαιροποιείται. Έτσι, δηλαδή, ο εγγεγραμμένος άνεργος παραμένει για χρόνια στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Έρχονται διαγραφές ανέργων

Στους επόμενους μήνες, αναμένεται σημαντική μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς εφαρμόζεται ήδη ο πρόσφατος νόμος, για την εκκαθάριση του αρχείου του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διαγράφονται από το μητρώο του ΟΑΕΔ, τα άτομα στα οποία θα προσφερθεί εργασία  και δεν θα την αποδεχτούν.

Ακόμη θα διαγράφονται και όσοι αρνηθούν να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. 

Τέλος εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια, τα ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται για το επίδομα θέρμανσης, για την παραμονή στο ψηφιακό μητρώο ανέργων και τη διατήρηση των βοηθημάτων και παροχών που συνδέονται με αυτό.

Το όριο που τίθεται είναι τα 14.000 ευρώ για ατομικό ετήσιο εισόδημα και τα 20.000 ευρώ για οικογενειακό ετήσιο εισόδημα. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα δίνεται προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το αντίστοιχο όριο για μονογονεϊκή οικογένεια είναι 23.000 ευρώ συν τις όποιες προσαυξήσεις.

Η ανεργία τον Μάρτιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2022 ανήλθε σε 12,2% έναντι 16,8% τον Μάρτιο του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,7% τον Φεβρουάριο του 2022. Επίσης:

  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.187.657 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 523.963 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (+14,3%) και κατά 16.180 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (+0,4%). 
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 582.001 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 156.457 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (-21,2%) και μείωση κατά 25.233 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (-4,2%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.069.759, σημειώνοντας μείωση κατά 399.928 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (-11,5%) και αύξηση κατά 6.359 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 (+0,2%).

Το στατιστικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του Μαρτίου 2022 είναι εδώ και του ΟΑΕΔ για τον ίδιο μήνα εδώ

Πηγή: sofokleousin.gr