Η Praktiker Hellas, το Νo. 1 Δίκτυο DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, γνωστοποίησε ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων – που διεξήχθη στις 5 Ιανουαρίου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα, με ισχύ από 05.01.2021 και με την εξής σύνθεση:

  • Μπέρτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Σελαλμαζίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Γαλάνης Δημήτρης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Lowry Jamie, Μέλος Δ.Σ.
  • Παρμαξής Ανδρέας, Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του.

Πηγή: sofokleousin.gr