Σε σώμα συγκροτήθηκε το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΟΜΕ-ΟΤΕ μετά τη διεξαγωγή του 47ου Τακτικού Εκλογικού Συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2022.

Η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας έθεσε τους παρακάτω στόχους: Την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας των εργαζομένων, την εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας και τη συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, καθώς και τη δημιουργία της κλαδικής ομοσπονδίας τηλεπικοινωνιών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Φούκας Δημήτριος

2. Αντιπρόεδρος: Κωστάρας Βασίλειος

3. Γενικός Γραμματέας: Κατσαρός Βασίλειος

4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Κατσιαμάκης Ανδρέας

5. Γραμματέας Οικονομικού: Θεοδώρου Θεόδωρος

6. Οργανωτικός Γραμματέας: Γκόλιας Γεώργιος

7. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Συρράκου Αναστασία

8. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Μουστακίδης Δημήτριος

9. Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Τζανουδάκης Χρήστος

10. Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Λάμπρου Γεώργιος

11. Αναπλ. Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Λούβαρης Θρασύβουλος

12. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας: Στρίκος – Στρίγκος Κωνσταντίνος

13. Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας: Περράκης Αλέξανδρος

Πηγή: sofokleousin.gr