Ρεκόρ πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία επέτυχε  στη χρήση 2021 η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, αξιοποιώντας την αυξημένη διεθνή ζήτηση, την βελτίωση των τιμών διάθεσης και τις ευνοϊκές συναλλαγματικές συνθήκες.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,72 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,7%.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε 272,4 εκ.ευρώ, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε 89,6 εκ. ευρώ (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκ. το 2020 και €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις

Ο Όμιλος επικεντρώθηκε στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου 0,50 ευρώ  ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει περί την 1η Απριλίου, με  της λήξη του τρέχοντος. Θα είναι ύψους έως και €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. 

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου  €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της Εταιρίας.

Δικαιούχοι θα είναι όποιοι κατέχουν μετοχές “Τιτάν” μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 28 Απριλίου 2022. Τα αναλογούντα ποσά θα καταβληθούν την Τρίτη 5 Ιουλίου μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών

Οι επιδόσεις στις ΗΠΑ

Το 2021 σημειώθηκε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Oι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε όλες τις
κατηγορίες προϊόντων: τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, τσιμεντόλιθοι και ιπτάμενη τέφρα. Σε σύγκριση με το 2020, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 18,3 εκ. τόνους.

Κύριος συντελεστής αυτής της αύξησης ήταν η αγορά των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε 5,5 εκατ. κυβικά μέτρα. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις σημείωσαν επίπεδα ρεκόρ χάρη στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία ενισχύεται από τις υγιείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Η ελληνική αγορά εξακολούθησε να καταγράφει θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ζήτηση βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική τροχιά του οικονομικού κύκλου.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο όμιλος επέτυχε δυναμικές επιδόσεις. Στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου επέστρεψε σε θετικό πρόσημο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης και στα καλύτερα επίπεδα των τιμών στην Αίγυπτο.

Στην Τουρκία, παρά το ασταθές οικονομικό κλίμα, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του
κύκλου εργασιών.

Τέλος, οι δραστηριότητες στη Βραζιλία συνέχισαν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη.

Πηγή: sofokleousin.gr