Υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς εργασιών και βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα επέτυχε στη χρήση 2020 η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος με διεθνείς δραστηριότητες.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του προηγουμένου έτους, τα EBITDA  και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν, ενώ οι χρηματοποικονομικοί δείκτες βελτιώθηκαν με δραστική περιστολή των δανειακών υποχρεώσεων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 1,607 δισ. ευρώ, τα EBITDA  διαμορφώθηκαν σε 286,2 εκ. (+7,1%), ενώ συγκρίσιμα  καθαρά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,8%.

Στον ισολογισμό τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα  σε μόλις 1,5 εκατ. ευρώ, λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων στην αιγυπτιακή θυγατρική, όπου απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  17,3 εκ. ευρώ.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 65,4 εκατ. ευρώ

Αντί μερίσματος η εταιρεία θα δανείμει φέτος στους μετόχους της 0,40 ευρώ ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου.

Παράλληλα θα ακυρώσει περίπου 5% των μετοχών της που έχει συγκεντρώσει μέσω ΧΑ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αντιστοίχως η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής. ακόμη ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία

Τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2020, αναλύονται ως εξής σε ανακοίνωση του ομίλου Τιτάν.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν  αύξηση 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων  €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω.

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης.

Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία. Η ενδυνάμωση του ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών οι πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ 3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Οι αγορές επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε. Οι πωλήσεις τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν χάρη στη δυναμική του οικιστικού κλάδου, ενώ οι πωλήσεις ιπτάμενης τέφρας εξακολούθησαν να πλήττονται από την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων. Η κατανάλωση στην Πολιτεία της Φλόριντα ωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, παρά την κάποια αρνητική επίδραση της κάμψης του τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος επλήγη λόγω των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι κλάδοι τουρισμού και υπηρεσιών.

Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες των ΗΠΑ σημειώθηκαν βελτιωμένα αποτελέσματα το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ισχυρή ζήτηση στην αγορά κατοικίας και την υλοποίηση δημόσιων έργων που απαιτούσαν σημαντικές ποσότητες τσιμέντου.

Η κατανάλωση τσιμέντου στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε πρώτη στο επίκεντρο της πανδημίας και υπέστη τις βαρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα $1,07 δισ.. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα €937,7 εκ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €176,1 εκ., σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).

 Παραγωγή και πωλήσεις σε Ελλάδα – Δ. Ευρώπη

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Η ζήτηση για δομικά υλικά αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά με την πραγματοποίηση έργων υποδομής εκτός των αστικών κέντρων, έργων μεταφορών και διάθεσης, καθώς και κατοικιών.

Συγχρόνως όμως, η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχε το 2019 με επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στην κερδοφορία.

Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση  0,7% και διαμορφώθηκε σε €246,6 εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκ.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνοντας συνολικά αύξηση το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο η αγορά ευνοήθηκε από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις.

Η ανθεκτικότητα των τιμών και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών της περιοχής. Η ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στη σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, τις καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία των εργοστασίων και τα μέτρα για συγκράτηση του κόστους.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271 εκ. ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2 εκ.

 Επιδόσεις σε Αίγυπτο – Τουρκία

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαν να είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος. Στην αγορά της Αιγύπτου οι διαρθρωτικές δυσκολίες που προϋπήρχαν επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την εξαμηνιαία αναστολή που επέβαλε η κυβέρνηση στις άδειες για κατασκευή κατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά παρέμεινε υποτονική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά περίπου 6,5% σε σύγκριση με το 2019. Η άρση των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνο επέφερε μια ανάκαμψη της ζήτησης. Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά, οι τιμές παρέμειναν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα οδηγώντας σε αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά της Αιγύπτου και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε επανακαθορισμό των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου στη συγκεκριμένη αγορά. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των αιγυπτιακών δραστηριοτήτων ύψους €46,6 εκ. ενώ παράλληλα αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3 εκ.

Στην Τουρκία οι πωλήσεις της Adocim ωφελήθηκαν από τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή κατοικιών και για δημόσια έργα υποδομής. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ κατά 26,7% δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.

Η Adocim αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές, γεγονός που οδήγησε σε συνολική βελτίωση της κερδοφορίας της. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων εξαιτίας της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, η Adocim ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη –χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας και το χαμηλό δανεισμό της– να περιορίσει τις συνέπειες των προκλήσεων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1,2 εκ. που σημειώθηκαν το 2019.
Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 2020

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, κυρίως χάρη στα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανήλθε σε €404,7 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε €56,8εκ., έναντι €58,7 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων ύψους €7,6 εκ.

Οι προοπτικές

Για το 2021 οι προοπτικές των αγορών παραμένουν ενθαρρυντικές και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη. Παράλληλα, τα κύματα της πανδημίας που κάθε τόσο εμφανίζονται σε πολλές χώρες ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στις ΗΠΑ οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθούν το 2021, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και το αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα.

Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα και οι επιδόσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα. Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερειακά έργα υποδομών –αυτοκινητόδρομοι και λιμένες ανά την χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική– τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις. Οι επιχειρηματικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προσφέρουν στον Όμιλο τα οφέλη από συνέργειες που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός δικτύου. Επιπλέον, στις περισσότερες τοπικές αγορές οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης διατηρούνται, συντελώντας στη συνέχιση των επιδόσεων σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αίγυπτο αναμένει ανάκαμψη της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, παρότι η αγορά αντιμετωπίζει διαρθρωτικά θέματα και οι ενέργειες της κυβέρνησης επιδεινώνουν, παρά επιλύουν τα προβλήματα.

Τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα είναι ιδιαίτερα ευοίωνα για την ανάπτυξη της αγοράς τσιμέντου, καθώς η Αίγυπτος καταγράφει σταθερά θετικό ΑΕΠ, εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην περιοχή και έχει ισχυρές τάσεις αστικοποίησης. Στην Τουρκία η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει τη θετική της τάση, παρά τις αβέβαιες προοπτικές της οικονομίας.

Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, εξακολουθεί να υπάρχει συνέχιση επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από ιδιώτες, που σε συνδυασμό με τα νέα έργα υποδομών όπως νέα έργα μεταφορών, θα ενισχύσουν περαιτέρω την κατανάλωση τσιμέντου.

Η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανίας (SNIC) της Βραζιλίας εκτιμά ότι το 2021 η ζήτηση για τσιμέντο θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.

 Περιβαλλοντικοί στόχοι

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους, ανακοίνωσε τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 σε -35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ο Όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής:

– Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο να μετασχηματίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, με στόχο να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

– Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται, με στόχο να ενισχύσει τις δραστηριότητές του και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.

– Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να ενδυναμώσει τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Πηγή: sofokleousin.gr