Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της πρότασης (η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020), προς τους κατόχους των ανεξόφλητων εγγυημένων ομολογιών της με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2021.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι υφιστάμενες ομολογίες συνολικού ποσού ύψους 109.342.000 ευρώ διατέθηκαν εγκύρως και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με την πρόταση εξαγοράς.

Η Titan Global Finance Plc αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί όλες τις κατά τα ως άνω εγκύρως διατεθείσες υφιστάμενες ομολογίες προς εξαγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς, το υπόλοιπο των υφιστάμενων ομολογιών θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 178.458.000 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr