Θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νέας διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 4251/14 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 4652/20 και της ΚΥΑ με αριθμ. 21576/26.05.20 «Καθορισμός ζητημάτων που αφορούν στον τύπο και στο περιεχόμενο του ενιαίου εντύπου πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου Σένγκεν για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκοπό (Business invitation)» είχε την ευκαιρία να συζητήσει σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων Γιώργος Κωνσταντόπουλος. Σ

την εν λόγω τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Kώστας Φραγκογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ & Εξωστρέφειας Γρηγόρης Δημητριάδης καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων της χώρας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν τον ΣΕΒΕ για τα προβλεπόμενα στη νέα Απόφαση, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη θεσμοθέτηση μίας νέας μορφής επιχειρηματικής πρόσκλησης, της επονομαζόμενης Business Visa, που αφορά πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές συναντήσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη συνήθη  γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης visa. Σε αυτήν την περίπτωση, νομικά και φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα θα υποβάλουν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές ένα τυποποιημένο έντυπο πρόσκλησης, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη και την φιλοξενία των αιτούντων θεώρηση.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ στην παρέμβασή του ανέφερε ότι ο νέος αυτός θεσμός που έχει ήδη υιοθετηθεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με τη δέουσα προσοχή και ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τη  δυνατότητα ανάπτυξης των διμερών συναλλαγών, ώστε, αφενός, να μην είναι γραφειοκρατικός και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες τρίτων χωρών να επισκεφθούν την Ελλάδα για επιχειρηματικούς και επενδυτικούς σκοπούς, αφετέρου να προστατεύσει όλους τους αξιόπιστους εμπλεκόμενους από φαινόμενα καταστρατήγησης.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την θετική αυτή εξέλιξη, καθώς συνιστά σημαντικό βήμα για την ικανοποίηση του πάγιου και διαχρονικού αιτήματος του Συνδέσμου για oυσιαστική διευκόλυνση της όλης διαδικασίας και συντόμευση του χρόνου έκδοσης των επιχειρηματικών θεωρήσεων προς όφελος των εξαγωγών και της εξωστρέφειας ευρύτερα καθώς και των επενδύσεων στην χώρα μας. Ο ΣΕΒΕ και τα μέλη του αναμένουν με ενδιαφέρον την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου της ΚΥΑ  για την εξειδίκευση της νέας διάταξης και την εφαρμογή της στην πράξη από τις προξενικές μας Αρχές.

Πηγή: sofokleousin.gr