Διευρύνθηκαν οι ζημιές της ThyssenKrupp στη χρήση 2020, με την εταιρεία ωστόσο να αναμένει καλύτερα κέρδη στο επόμενο έτος.

Ο γερμανικός βιομηχανικός όμιλος εμφάνισε καθαρές ζημιές από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 5,55 δισ. Ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι των ζημιών 1,15 δισ. Ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Εάν συμπεριληφθούν και οι διακοπείσες δραστηριότητες όπως αυτές των ανελκυστήρων οι οποίες πωλήθηκαν, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,59 δισ. ευρώ.

Η ThyssenKrupp εμφάνισε προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων και τόκων από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 1,63 δισ. Ευρώ, σε σχέση με τις ζημιές των 110 εκατ. Ευρώ του προηγουμένου έτους. Οι λειτουργικές πωλήσεις μειώθηκαν στα 28,9 δισ. Ευρώ από τα 34,04 δισ. Ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤ -αν και παραμένουν αρνητικά- θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά.

Πηγή: sofokleousin.gr