Πάνω από 2.500 ερωτήματα, παράπονα και καταγγελίες δέχθηκε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) μέσα στο 2021 και όσοι ζήτησαν τη βοήθειά του ωφελήθηκαν, συνολικά, με το ποσό των 169.850 ευρώ.

Το 22,7% των ερωτημάτων, παραπόνων ή καταγγελιών αφορούσε ελαττωματικά προϊόντα – εγγυήσεις, το 14% πωλήσεις από απόσταση, το 13,4% παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το 11,5% την ενέργεια και το 7,6% χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ, μόνο το 20,3% κατατέθηκε από μέλη του.

Το 86,11% των καταγγελιών πάντως επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. Το 9,04% των καταγγελιών δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Για το 2,31% των καταγγελιών δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επίλυσης, η οποία συνεχίζεται το 2022. To 2,54% των καταγγελιών παραπέμφθηκε στις επιτροπές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπου δόθηκε συμβιβαστική λύση.

Οι καταναλωτές ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 169.850,86 ευρώ. Μεταξύ άλλων 50.792 ευρώ αφορούσαν σε επιστροφές χρεώσεων από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 41.016 ευρώ σε αποζημιώσεις για ελαττωματικά προϊόντα, 36.055 ευρώ για αποζημιώσεις από ασφαλιστικές υπηρεσίες, 17.597 ευρώ σε ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων από απόσταση και 15.120 ευρώ σε ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων.

Πηγή: sofokleousin.gr