Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης δημιουργείται στη Eurobank και θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας. Για την ίδρυσή του υπεγράφη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων Union Eurobank και της τράπεζας.

Στο Ταμείο θα μεταφερθούν όλες οι υφιστάμενες ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις (συνταξιοδοτικές, νοσοκομειακές, ιατροφαρμακευτικές), οι οποίες γίνονται συμβατική υποχρέωση της τράπεζας και δεν μπορούν να διακοπούν χωρίς νεότερη συμφωνία.

Στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση προβλέπεται ότι το Ταμείο μπορεί να διαλυθεί μόνον με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Εν τοιαύτη περιπτώσει η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει όλες τις παροχές σε άλλο φορέα.

Οπως αναφέρει το σωματείο εργζομένων, σε μια εποχή που έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι εγγυήσεις απόδοσης και κεφαλαίου από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, κατοχυρώνονται όλες τις υφιστάμενες παροχές και παρέχονται επιπλέον:

Δυνατότητα επανατοποθέτησης του ποσού από την ρευστοποίηση του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού λογαριασμού

– Πλήρης φορολογική απαλλαγή των παροχών του Ταμείου, σε αντίθεση με τα ασφαλιστικά προγράμματα.

– Διαφάνεια και εποπτεία στη διαχείριση του Ταμείου, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Α.

Συμμετοχή εκπροσώπου των ασφαλισμένων στην Διοίκηση του Ταμείου.

– Δημιουργείται κλάδος λοιπών παροχών (όπου εντάσσονται οι νοσοκομειακές και ιατροφαρμακευτικές), χωρίς εισφορά ασφαλισμένου.

Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές της τράπεζας και υπάρχει δυνατότητα εθελοντικών εργατικών εισφορών.

“Ιδρύσαμε το καλύτερο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. με μοναδικές παροχές για το προσωπικό. Θεωρούμε την κατάκτηση αυτή την μεγαλύτερη διαχρονικά για τους εργαζόμενους της Eurobank”, καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων.

Πηγή: sofokleousin.gr