Τηλεφωνήματα στους οφειλέτες και αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων τουλάχιστον ανά τρίμηνο περιλαμβάνει η νέα διαδικασία πίεσης της ΑΑΔΕ, σε όσους χρωστάνε στην Εφορία.

Όλα τα παραπάνω, προηγούνται των κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και ποσών εις χείρας τρίτων, όπως επίσης και των πλειστηριασμών που ακολουθούν ως έσχατο μέτρο.

Στόχος είναι η επιτάχυνση της είσπραξης των συσσωρευμένων χρεών, τα οποία υπερβαίνουν τα 111 δισ. ευρώ, αλλά πρόκειται για μια προσπάθεια που αποδεικνύεται διαχρονικά, μάταιη, αφού τα χρέη όχι μόνο δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται.

Ειδικότερα, στους στόχους της ΑΑΔΕ, όπως περιγράφονται στον Απολογισμό της Αρχής, εντάχθηκε και η αποστολή ανά τρίμηνο ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους που χρωστούν στην Εφορία, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στόχος ο διπλασιασμός των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, καθώς και η επιτάχυνση των πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Τα βήματα για τις κατασχέσεις

Τα βήματα που ακολουθεί η Εφορία πριν από την κατάσχεση είναι τα ακόλουθα:

  1. Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).
  2. Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία, πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.
  4. Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

Το κατασχετήριο δημιουργείται:

  • Με την εισαγωγή: των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας. 
  • Με την αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων.

Πηγή: sofokleousin.gr