Τροπολογία για τις προϋποθέσεις πρώτης επιδότησης ανεργίας εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Σωκράτη Βαρδάκη. Όπως σπεύδουν να επισημάνουν για τους νέους που φέτος θα πάρουν για πρώτη φορά επιδότηση ανεργίας τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι πέραν των 50 ενσήμων, καλούνται παράλληλα να έχουν πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη, πριν από την έναρξη της επιδότησης, ως νέοι επιδοτούμενοι.

«Η συμπλήρωση των 80 ημερών εργασίας, λόγω συγκυριών και συγκεκριμένα λόγω πανδημίας, κατά το έτος 2020, κατέστη στις περισσότερες περιπτώσεις αν όχι ανέφικτη, τουλάχιστον δύσκολη. Οι πρακτικές αυτές δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή των εποχιακά εργαζόμενων που επλήγησαν μεταξύ των υπολοίπων εργαζόμενων, βαριά από την αρχή την έναρξη της πανδημίας, σε σημείο να αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης», επισημαίνουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με την τροπολογία προτείνεται προσθήκη στο άρθρο 5 του ν. 1545/1985, σύμφωνα με την οποία: «Κατ` εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020 και μόνο, για τον ασφαλισμένο άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, απασχολούμενο σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, που υπάγεται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εκτός από τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει και 50 ημερομίσθια το προηγούμενο από την έναρξη της επιδότησης έτος. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Πηγή: sofokleousin.gr