Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του μη κερδοσκοπικού, αθλητικού και εκπαιδευτικού σωματείου Special Olympics Hellas υπεγράφη “με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, την υποστήριξη των οικογενειών τους και την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που τους αφορούν”, μέσω της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas «Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού (Unified Schools) – Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ΥΠΑΙΘ δεσμεύθηκε, αναφέρει η ανακοίνωση, να υποστηρίζει τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε αγώνες που διοργανώνουν τα Special Olympics Hellas σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.» και να εγκρίνει κατ’ έτος τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, για τη συμμετοχή των σχολείων στις αθλητικές – ενταξιακές δράσεις του προγράμματος. 

Τα Special Olympics Hellas από τη μεριά τους, θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος  σε διαρκώς περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες ανά τη χώρα, με σκοπό την ένταξη όλο και περισσότερων ατόμων με νοητική αναπηρία και τη συνύπαρξή τους με μαθητές μέσα από αθλητικές δράσεις.

To Μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ άλλων, προάγει “την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με τη διεξαγωγή κοινών αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή μαθητών με και χωρίς νοητική αναπηρία, με απώτερο σκοπό την αποδοχή, την ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών”, επισημαίνει η ανακοίνωση.

Πηγή: sofokleousin.gr