Μια νέα περίοδο στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη ΔΕΔΑ και την ΕΔΑ Αττικής εγκαινιάζει η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες, με στόχο την ταχύτερη επέκταση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικτύων διανομής σε όλη τη χώρα, προς όφελος των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών.

Η Σύμβαση Service Level Agreement (S.L.A), η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΔΕΔΑ στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές Λαμίας, Θήβας, Οινοφύτων – Ριτσώνας, Χαλκίδας, Αγίων Θεοδώρων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη δύο νέων σταθμών Λειτουργίας και Συντήρησης στη Λαμία και τα Οινόφυτα.

Οι διοικήσεις των δύο επιχειρήσεων συμφώνησαν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγωγών φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια. 

Πηγή: sofokleousin.gr