Συνεχίζοντας την υποστήριξή της σε κάθε μορφής Δράση για την επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19, η Attica Bank συμμετέχει στο «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)», που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δράση «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» αφορά στην συγχρηματοδότηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους και στην καταβολή επιδοτούμενων τόκων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19. 

Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα αιτήματα θα κριθούν επιλέξιμα, θα δύνανται να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια (άτοκα για τα 2 πρώτα έτη) καθώς και τις μειωμένες εξασφαλίσεις. Στο πλαίσιο της νέας αυτής Δράσης, σε κάθε επιλέξιμο δάνειο ύψους έως 50.000 ευρώ, θα επιδοτούνται κατά 100% οι τόκοι της συμμετοχής της Τράπεζας για τα δύο πρώτα έτη από την εκταμίευση από πόρους του Ταμείου και για τα επόμενα θα προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο, καθώς το 40% του ποσού του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια του Ταμείου είναι άτοκο. Επιπλέον στην περίπτωση που απαιτηθεί η λήψη τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων, το ποσοστό κάλυψης δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 50% του συνόλου του δανείου.

Για την ένταξη στη Δράση η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis από το οποίο θα επιλέξει την Τράπεζα προκειμένου να δανειοδοτηθεί, ενώ στη συνέχεια θα προσέλθει στην Τράπεζα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.

Ο Clief Corporate Officer της Attica Bank, κ. Aθανάσιος Ψύλλος δήλωσε τα ακόλουθα: “Η αρωγή προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ευθύνη όλων μας. Η Attica Bank συμμεριζόμενη την προσπάθεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στη Δράση, επιδιώκοντας να συμβάλλει δυναμικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας’’.

Πηγή: sofokleousin.gr