Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) ιδρύθηκε το 1958. Στον Σύνδεσμο συμμετέχουν βιομηχανίες μεταποίησης πλαστικών προϊόντων, κατασκευαστές μηχανημάτων και εισαγωγείς πρώτων υλών. Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής πλαστικών και συνιστούν έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς τομείς στη χώρα.

Ο κλάδος συνεισφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, ενώ η άμεση και έμμεση απασχόληση που προσφέρει, φτάνει το 1,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. 

Η ελληνική βιομηχανία των πλαστικών είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και συνεισφέρει σχεδόν το 4% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. 

Ο ΣΒΠΕ είναι μέλος της EuPC (European Plastics Converters – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών) και συμμετέχει στην Plastics Europe (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών).

Αποτελεί δε τον θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας από την πλευρά της βιομηχανίας, για τα θέματα των πλαστικών. Με εποικοδομητικές προτάσεις επιχειρεί να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του και να συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, από τα Υπουργεία και τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έως το ευρύτερο κοινό, έχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι ο κλάδος αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. 

Ειδικότερα, σε συνεργασία με την EuPC και την PlasticsEurope, συνδιαμορφώνει τις θέσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών και επιτελεί σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που έχει το υλικό στη βελτίωση της ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.   

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνιστά μία από τις βασικές προτεραιότητες του κλάδου μας για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, αλλά και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο ΣΒΠΕ και οι Ευρωπαίοι εταίροι του, EuPC και Plastics Europe, ενστερνίζονται τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, συμβάλλοντας στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. 

Εργαζόμαστε ήδη για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι προσφέροντας καινοτόμες εφαρμογές και υλικά, αλλά και νέες τεχνολογίες που μειώνουν αποφασιστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Έχουμε εξάλλου δεσμευτεί να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες λύσεις με στόχο να συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

Για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η βιομηχανία πλαστικών βελτιώνει ήδη την ενεργειακή απόδοσή της και εντείνει τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση παραγωγής.

Ο ΣΒΠΕ χαιρετίζει επίσης την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης με τον νέο εθνικό κλιματικό νόμο, που υπερψηφίστηκε πρόσφατα και έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα για τη χώρα μας έως το 2050.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών ήδη ετοιμάζει επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο τρόπο στις προκλήσεις που επιφέρει ο κλιματικός νόμος, ο οποίος μεταξύ πολλών μέτρων που εισάγει, υποχρεώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με το έτος 2019. 

Είναι μια προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει από τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος. 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των αποβλήτων μέσω της συνεχούς επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.

Τα πλαστικά είναι υλικά με σημαντικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις και, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άρχισε να γίνεται αντιληπτός ο ρόλος τους ως ένα πολύτιμο υλικό για την παραγωγή ιατρικού αλλά και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. 

Για τον ΣΒΠΕ και τα μέλη του το πρόβλημα δεν μπορεί να εστιάζεται στα πλαστικά. Τα υλικά εν γένει. Το επίκεντρο της προσοχής είναι στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η επιτάχυνση της μετάβασης στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των σχετικών αποβλήτων. Σε αυτό το πεδίο, η καινοτομία και η τεχνολογία συνεισφέρουν αποφασιστικά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες τόσο στη μηχανική όσο και στη χημική ανακύκλωση πλαστικών, αλλά και να αξιοποιηθούν οι τεχνικές μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας. 

Η αξιοποίηση νέων τεχνικών και τεχνολογιών θα ενισχύσουν την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και ενέργειας, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς επίσης θα μειώσουν το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται για καύση και ταφή. 

Επιπλέον, η βελτίωση της καθαρότητας των διαλεγμένων υλικών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί και με τη θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών και κριτηρίων στους ανακυκλωτές, οδηγεί σε καλύτερης ποιότητας δευτερογενή υλικά. 

Σε αυτή τη βάση, είναι εξαιρετικά σημαντική η εξέταση της εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας τόσο στην έξοδο των ΚΔΑΥ, όπου θα πιστοποιείται η ποιότητα (καθαρότητα) των δευτερογενών υλικών, όσο και στην έξοδο τις γραμμής παραγωγής των επιχειρήσεων μεταποίησης που χρησιμοποιούν δευτερογενή υλικά. 

Τέλος, η χρήση κατάλληλων οικονομικών εργαλείων και η παροχή κινήτρων είναι τακτικές που θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των χρηστών των προϊόντων στην Κυκλική Οικονομία.

Κρίσιμο ρόλο για βελτίωση της διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και τη στροφή προς ένα υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας έχει το θεσμικό πλαίσιο. 

Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2025 και 2030 απαιτούν περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικής.

Συνοπτικά, κάποιες προτάσεις του ΣΒΠΕ για την ταχύτερη μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, όπως αποτυπώθηκαν και στην πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του, είναι οι εξής:

⌧ Ενίσχυση και επιτάχυνση της δημιουργίας των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε περισσότερα ρεύματα αποβλήτων
⌧ Αναβάθμιση υποδομών και παραγωγή δευτερογενών υλών 
⌧ Επέκταση της θέσπισης ελάχιστων ποσοστών ανακύκλωσης σε διάφορα προϊόντα
⌧ Δράσεις για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητη η εφαρμογή των νόμων χωρίς καθυστερήσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους πόρους ώστε να αποφευχθούν εμπόδια του παρελθόντος που κατέστησαν την Ελλάδα ουραγό σε θέματα διαχείρισης πόρων και αποδοτικότητας.

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) και τα μέλη του θεωρούν ότι η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στα πλαστικά αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις που εγείρονται στο άμεσο μέλλον. 

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών επικεντρώνεται στον στόχο να καταστεί ευκολότερη η διαδικασία της ανακύκλωσης, έχοντας υπόψη ότι τα πλαστικά προϊόντα που περιέχουν μόνον ένα υλικό από τη μεγάλη οικογένεια των πολυμερών, είναι πιο εύκολο να διαχωριστούν στις μονάδες ανακύκλωσης και να ανακυκλωθούν.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών επισημαίνει, για μία ακόμη φορά, ότι συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή χάρη στην καινοτομία και τις προσπάθειες βελτίωσης του σχεδιασμού των προϊόντων. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, εργάζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά με στόχο τον μετασχηματισμό της σε μια πιο βιώσιμη βιομηχανία, που θέτει ως προτεραιότητα την αποτροπή διαρροής πλαστικών στο περιβάλλον. 

Τα πλαστικά είναι ένα υλικό που έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της καθημερινότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, προσφέροντας μια σειρά πλεονεκτημάτων: 

Ως γνωστόν, οι πλαστικές συσκευασίες διατηρούν φρέσκα και χωρίς αλλοιώσεις τα τρόφιμα. Επειδή, δε, τα προϊόντα από πλαστικά είναι ελαφρύτερα σε σχέση με τα εναλλακτικά υλικά, εξοικονομούνται σημαντικές ποσότητες ενέργειας, ενώ η συσκευασία από πλαστικά έχει συχνά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με άλλα υλικά. 

Οι εταιρείες που απαρτίζουν την ελληνική βιομηχανία πλαστικών ερευνούν και αναπτύσσουν με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές την παραγωγή προϊόντων από πλαστικά με τους πλέον βιώσιμους τρόπους.

Σε αυτήν την προσπάθεια, ο ΣΒΠΕ έχει σύμμαχο την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών. Για παράδειγμα, η PRE (Plastics Recyclers Europe) έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το «RecyClass», που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων από πλαστικά. 

Με τον επανασχεδιασμό των συσκευασιών η βιομηχανία πλαστικών επιχειρεί:
•    Να κάνει ευκολότερη την ανακύκλωση με τη χρήση λιγότερων υλικών
•    Να εξοικονομήσει πόρους και ενέργεια
•    Να συμπεριλάβει υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση στις νέες συσκευασίες
•    Να συμβάλει στην επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων από πλαστικά
•    Να προστατεύσει το περιβάλλον αυξάνοντας τα ποσοστά ανακύκλωσης με καλύτερο σχεδιασμό.

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ – ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τα βιοπλαστικά είναι πλαστικά τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από φυτικής προέλευσης προϊόντα. Τα βιοπλαστικά ως τελικό προϊόν έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τα συμβατικά πλαστικά. Για παράδειγμα, ένα προϊόν από πολυαιθυλένιο που έχει προέλθει από ζαχαρότευτλο, είναι ακριβώς το ίδιο με ένα προϊόν από πολυαιθυλένιο που έχει παραχθεί από παράγωγα του πετρελαίου. 

Ως στερεό απόβλητο δεν έχει καμία διαφορά. Ένα συμβατικό πλαστικό που θα απορριφθεί στη θάλασσα απαιτεί τον ίδιο χρόνο με ένα βιοπλαστικό, για να αποικοδομηθεί. 

Αυτό που υποστηρίζουν οι παραγωγοί των βιοπλαστικών είναι ότι κατά την παραγωγή τους δεσμεύουν CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα του τελικού προϊόντος. 

Τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά είναι αυτά που μπορούν να αποικοδομηθούν σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι είτε φυτικής προέλευσης είτε προέρχονται από παράγωγα του πετρελαίου είτε και ένα blend, μια ανάμειξη και των δύο. Υπάρχουν τέσσερις γνωστές κατηγορίες βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών: 

  • Home Compost – μπορεί να αποικοδομηθεί σε οικιακό περιβάλλον κομποστοποίησης
  • OK Compost –μπορεί να αποικοδομηθεί σε συνθήκες βιομηχανικής μονάδας κομποστοποίησης
  • Marine Compost– μπορεί να αποικοδομηθεί στους θαλάσσιους χώρους
  • Ground Compost – αν καταλήξει στο περιβάλλον μπορεί να αποικοδομηθεί στο έδαφος

Επί του παρόντος, τα βιοπλαστικά πλαστικά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των περίπου 367 εκατομμυρίων τόνων πλαστικού που παράγονται ετησίως.

Η αγορά βιοπλαστικών αυξάνει το μερίδιό της. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την εμφάνιση πιο εξελιγμένων εφαρμογών και προϊόντων.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα αγοράς που δημοσιοποιήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοπλαστικών, η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα βιοπλαστικών πρόκειται να αυξηθεί από τους περίπου 2,42 εκατομμύρια τόνους το 2021 σε περίπου 7,59 εκατομμύρια τόνους το 2026. 

Ένα προϊόν από μόνο του δεν είναι πανάκεια για να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά. Τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά μπορούν να δώσουν λύσεις. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στη συλλογή των οργανικών υπολειμμάτων, τόσο των νοικοκυριών όσο και των χώρων εστίασης.   

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος θεωρεί ότι η καλύτερη δυνατή χρήση των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών μπορεί να προέλθει από τον καφέ κάδο και τη συλλογή των οργανικών υπολειμμάτων, που από 01/01/2024 γίνεται αναγκαστική σύμφωνα με ευρωπαϊκό κανονισμό.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές έτσι ώστε τα οργανικά υπολείμματα να συλλεχθούν, να απορριφθούν στον καφέ κάδο και από εκεί είτε να μεταφερθούν στη μονάδα κομποστοποίησης είτε να κατευθυνθούν σε μονάδες βιοαερίου, μεθανίου.

 ΣΒΠΕ πιστεύει ότι αν υπήρχαν δράσεις για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα οργανικά απόβλητα, τότε το πρόβλημα που υπάρχει με τον ΧΥΤΑ Φυλής θα μπορούσε να λυθεί σε ένα με δύο χρόνια. 

Το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης για τον καφέ κάδο είναι σημαντικό και δεν επιτρέπει αισιοδοξία για συντεταγμένη πορεία προς ένα μέλλον με λιγότερα απόβλητα.

Θα αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία εάν δεν υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός για να απαλλαγούμε από το 46% των απορριμμάτων τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν είτε λίπασμα είτε βιοαέριο.     

ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του αναγνωρίζουν την πρόκληση που επιφέρουν τα μικροπλαστικά και προσπαθεί να ανταποκριθεί με συγκεκριμένες δράσεις στην αντιμετώπιση της διαρροής τους στο περιβάλλον.

Τα μικροπλαστικά είναι μικρά (κάτω των 5 mm) κομμάτια πλαστικού τα οποία έχουν παραχθεί από διαφορετικά πολυμερή.

Τα μικροπλαστικά μπορούν να παραχθούν για να προστεθούν σε προϊόντα για τη βελτίωση συγκεκριμένων ιδιοτήτων (για παράδειγμα, προστίθενται μικροπλαστικά σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης και οικιακής χρήσης για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα). Αυτά είναι τα λεγόμενα πρωτογενή μικροπλαστικά. 

Τα δευτερογενή μικροπλαστικά δημιουργούνται από την υποβάθμιση και τη διάβρωση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων, τα οποία διαρρέουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα μη ορθής απόρριψης των προϊόντων. 

Τα μικροπλαστικά προέρχονται κυρίως από συνθετικά ρούχα (35%) και ελαστικά αυτοκινήτων (28%)1 από καθημερινές συνήθειες για τις οποίες δεν έχει υπάρξει ενημέρωση στο ευρύτερο κοινό για τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον. 

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών συνεργάζεται στενά με την ευρωπαϊκή και την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο αντίκτυπος των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και την υγεία. 

Ο ΣΒΠΕ συμμετέχει μέσω του ευρωπαϊκού εταίρου του, της Plastics Europe, σε ένα πενταετές, πλήρως ανεξάρτητο επιστημονικό ερευνητικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίου φήμης ειδικοί στα μικροπλαστικά. Το έργο ονομάζεται «Brigid». [Η «Brigid» είναι θεά της αρχαίας κελτικής μυθολογίας, που σχετίζεται με τη θεραπεία, την προστασία και τη σοφία] 

Με αυτήν την πρωτοβουλία, στόχος μας είναι να καλυφθούν τα κενά γνώσης που υπάρχουν σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα μικροπλαστικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Αναζητούμε τις κατάλληλες απαντήσεις για να οδηγήσουμε τη βιομηχανία πλαστικών προς ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Η ρύπανση από μικροπλαστικά είναι ένα περίπλοκο, πολύπλευρο ζήτημα. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που θα προέλθει από το έργο «Brigid» θα μας βοηθήσουν να επιλύσουμε αποτελεσματικά αυτό το πολύπλοκο παζλ. 

Παράλληλα, η γνώση που θα αποκομίσουμε θα επιτρέψει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά, τα οποία θα έχουν βασιστεί στην τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα.

1https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181116STO19217/mikroplastika-piges-epiptoseis-luseis 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Πλαστικών Ελλάδος υλοποιεί το πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί καρπό πολυετών προσπαθειών, που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.  

Από την προσωπική ενασχόληση των μελών του Δ.Σ. διαγνώστηκε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό στον τομέα των γνώσεων των εργαζομένων. 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ρυθμό, η διά βίου κατάρτιση των εργαζομένων γίνεται αδήριτη ανάγκη. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της απασχόλησης, οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν στη θέση τους τα επόμενα πέντε χρόνια θα χρειαστούν εκ νέου κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν νέες βασικές δεξιότητες. 

Επιπροσθέτως, η πανδημία επέσπευσε διαδικασίες που χωρίς αυτήν θα χρειάζονταν χρόνο για να επιτελεστούν. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση βρίσκεται ήδη εδώ. 

Το αποτύπωμα της αυτοματοποίησης των διεργασιών στις βιομηχανίες είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατό. Την ίδια στιγμή, οι νέες τεχνολογίες δυσκολεύουν την προσαρμογή αρκετών εργαζομένων στο νέο απαιτητικό, εργασιακό περιβάλλον, οπότε η συνεχής κατάρτισή τους αποτελεί μονόδρομο.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΠΕ θέλησε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα για τη βιομηχανία πλαστικών αλλά και τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.

Με αυτό το πρόγραμμα, που ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ο Σύνδεσμος φιλοδοξεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανανέωση των γνώσεων των εργαζομένων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε νέες έννοιες, όπως για παράδειγμα η Κυκλική Οικονομία. Έννοιες που εισάγονται στη ζωή μας με ορμή και θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια για τις εταιρείες του ΣΒΠΕ και όχι μόνο. 

Το πρόγραμμα αυτό αναλύει διεξοδικά την επανάσταση που θα φέρει στη ζωή μας η Κυκλική Οικονομία, αλλά και τις διαδικασίες παραγωγής που θα απαιτηθούν για την υιοθέτησή της.  

Επιπροσθέτως, οι δεξιότητες σε τομείς όπως το μάρκετινγκ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και μπορούν να αποτελέσουν βαρίδι για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.  

Με αυτές τις παραδοχές, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος απευθύνθηκε στην ελληνική βιομηχανία πλαστικών και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα προκειμένου να προσελκύσει εργαζόμενους οι οποίοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες αλλά και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Η αθρόα συμμετοχή περισσότερων από τέσσερις χιλιάδες εργαζομένων στη διαδικασία για την επιλογή των ωφελούμενων απέδειξε ότι υπάρχει μια δεξαμενή ατόμων που ενδιαφέρεται σοβαρά για τα αντικείμενα που θα διδαχτούν στο πρόγραμμα κατάρτισης.

Πηγή: sofokleousin.gr