Στο Λουξεμβούργο βρέθηκε τη Δευτέρα 13/6/2022 ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος. Σκοπός του ταξιδιού του ήταν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία των επιτρόπων Γεωργίας Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, Υγείας Στέλλας Κυριακίδη και Περιβάλλοντος Βιρτζίνιους Σινκεβίτσιους.

«Η Ελλάδα αξιοποίησε τη δυνατότητα για χρήση των εκτάσεων αγρανάπαυσης, κατά το έτος 2022. Οι συνθήκες που επέβαλλαν αυτή την παρέκκλιση δεν έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, θεωρούμε σκόπιμο να παραταθεί αυτή η δυνατότητα και για το έτος 2023» τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε ότι η χώρα μας «… στηρίζει το αίτημα για αναβολή της υποχρέωσης αμειψισποράς το 2024, καθώς ο στόχος της αύξησης της παραγωγής δεν επιτυγχάνεται εντός του στενού διαστήματος δύο καλλιεργητικών περιόδων».

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η κατάσταση των γεωργικών αγορών της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε η αυτάρκεια στα περισσότερα από τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε η σημασία ύπαρξης αποτελεσματικών μέτρων συντονισμού, σε διεθνές επίπεδο, για να αυξηθεί η παραγωγή.

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, έγινε αναφορά στην εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Συζητήθηκε επίσης και η βελτίωση του υφιστάμενου σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων, με τον Γιώργο Στύλιο να υπογραμμίζει: «Πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι το σύστημα των Γεωγραφικών Ενδείξεων αποτελεί, πρωτίστως, ένα σύστημα ποιότητας που ενισχύει την αγροδιατροφική κληρονομιά της Ένωσης. Με δεδομένο πως ένα σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες, το ζήτημα της επέκτασης της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης πρωταρχικού συστατικού στα τρόφιμα αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα».

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν, επίσης, για την κατάσταση εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), με τον Έλληνα ΥφΑΑΤ να αναφέρει στην τοποθέτησή του πως είναι ανάγκη να εκφράζονται και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της αλιευτικής δραστηριότητας στις αποφάσεις ΕΕ.

Πηγή: sofokleousin.gr