Μετά την ιδιαίτερα επιτυχή έκβαση της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης μέσω της οποίας άντλησε 650 εκατ. με επιτόκιο 3,875%, η ΔΕΗ ξαναβγαίνει στις αγορές για να δανειστεί άλλα 100 εκατ. ευρώ με ακόμη πιο χαμηλό κόστος.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε επανέκδοση του «πράσινου» ομολόγου κατ’… απαίτηση των επενδυτών, που ψάχνουν εταιρίες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης για αποδοτικές τοποθετήσεις χαμηλού ρίσκου.

Καθώς η πρόσφατη ομολογιακή έκδοση υπερκαλύφθηκε στο 6πλάσιο, πολλά επενδυτικά χαρτοφυλάκια έμειναν εκτός ή δεν πήραν όσες ομολογίες ήθελαν. Διεμήνυσαν λοιπόν στη ΔΕΗ και στους συμβούλους της ότι θα κάλυπταν προθύμως μία συμπληρωματική έκδοση

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα θα ανοίξει βιβλίο προσφορών για το επανεκδιδόμενο “ομόλογο βιωσιμότητας”, που συνδέεται με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και τη χρηματοδότηση δράσεων πράσινης ανάπτυξης και αειφορίας.

 Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυθημερόν. Το επιτόκιο αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί στο  3.50-3,75%, οριακά χαμηλότερα από το 3,875% της αρχικής έκδοσης του «πράσινου» ομολόγου

Πηγή: sofokleousin.gr