Στην Περιφέρεια Ηπείρου περνούν δωρεάν και για κοινωφελή σκοπό οι περιοχές του αγροκτήματος Πεδινής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας το οποίο έκανε δεκτό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για εκτάσεις γύρω στα σαράντα στρέμματα τα οποία θα περάσουν υπό τον έλεγχο της Περιφέρειας για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια, και θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το έργο αυτό προσδοκάται ότι «θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση δράσεων καινοτομίας, στη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας και θα αποτελέσει ευρύτερο πόλο προσέλκυσης και συνεργασίας ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επενδυτικών φορέων της ευρύτερης περιοχής».

Πηγή: sofokleousin.gr