Αξιοποιώντας τα κεφάλαια και τη ρευστότητα που συγκέντρωσε από την πώληση του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στον Ιβάν Σαββίδη, ο όμιλος Στέγγου- Ολυμπιακής Τεχνικής συνεχίζει  τις κινήσεις επέκτασης στη ναυτιλία, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στο real estate.

Χθες πλειοδότησε στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό για την πώληση του μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος της REMES (“Renault Μεσογείων”), προσφέροντας τίμημα 2.512.000 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης ήταν 1.849.000 ευρώ.

Πρό έτους εισήλθε στον τομέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, εξαγοράζοντας μέσω κυπριακής θυγατρικής το 50% της ιρλανδικής εταιρείας Mount Street Hellas Holdco που έχει αδειοδοτηθεί από την κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας για να δραστηριοποιηθεί στην είσπραξη και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων. Η εξαγορασθείσα έχει στην Ελλάδα δύο θυγατρικές, τις Mount Street Hellas Advisory και Mount Street Hellas, αδειοδοτημένες για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Ακολούθησε η εξαγορά έναντι 12,6 εκατ. ευρώ του 100% της εταιρείας Novamore, η οποία έχει συγκεντρώσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλυπτόμενα με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η απόκτηση του κτιριακού συγκροτήματος της REMES είναι το πρώτο βήμα επέκτασης στο real estate. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα συνεχισθούν, με όχημα τη νεοσύστατη θυγατρική PFC Premier Finance, η οποία θα κινηθεί και… δια της πλαγίας: Θα αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ξενοδοχειακών εταιρειών, ή έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις κτίρια γραφείων, εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, εγκαταστάσεις logistics κλπ.

Για την αγορά του ακινήτου της πρώην “Renault Μεσογείων”,  παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι θα αποδειχθεί αποδοτική επενδυτική τοποθέτηση. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 4.267 τ.μ. είναι μισθωμένο σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλά ενοίκια.

Πηγή: sofokleousin.gr