Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη σε οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, 170 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επέρχεται ανακατανομή των οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικότερα, οι οργανικές θέσεις των πυρονόμων, αρχιπυροσβεστών, πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, προσαυξάνονται κατά 170 θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες οι οποίοι κρίθηκαν (επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια) προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Παράλληλα, καταργούνται 170 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Πηγή: sofokleousin.gr