Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε σήμερα η αίτηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών (ΕΚΑ) και του Σωματείου Εργαζομένων ACS που ζητούν την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 62599/2021 απόφασης του υπουργού Εργασίας, με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ των άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ), η διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης σε αυτό. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η δημιουργία αντίστοιχου μητρώου των εργοδοτικών οργανώσεων.

Κατά την συζήτηση στο ΣτΕ παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των δύο εν λόγω Σωματείων Ηλίας Γκαλάκης και Αντώνιος Παπακώστας (ο τελευταίος έχει προσφύγει και ατομικά), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους Γεώργιο Μελισσάρη και Αγγελική Καίσαρη, ενώ το Δημόσιο το εκπροσώπησε η Ασημίνα Ροδοκάλη (ΝΣΚ).

Αντισυνταγματική, αντίθετη σε Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και παράνομη είναι η απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη με την οποία καθιερώνεται το «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών», τόνισαν οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ενώπιον της επταμελούς σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο πάρεδρος Νικόλαος Μαρκόπουλος) οι δικηγόροι των δύο σωματείων υποστήριξαν ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση αναστέλλει και καταργεί σειρά δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως είναι το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών έναντι των απολύσεων και της μετάθεσης, κ.λπ.

Ακόμα, ανέφεραν ότι παραβιάζει τον πυρήνα της συνδικαλιστής ελευθερίας, της συλλογικής αυτονομίας και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, όπως αυτές κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 87/1984, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παραβιάζονται τα προσωπικά, δικαιώματα των συνδικαλιστών και των μελών των οργανώσεων, ενώ απαγορεύει στα μέλη των οργανώσεων να λαμβάνουν στοιχεία από το Μητρώο. Αντίθετα, επιτρέπει στους εργοδότες όχι μόνο να λαμβάνουν στοιχεία συνδικαλιστών, αλλά να γνωρίζουν και σε ποια συνδικαλιστική παράταξη ανήκουν. Υποστήριξαν παράλληλα, οι δύο δικηγόροι, ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές έπρεπε να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα και όχι υπουργική απόφαση για το επίμαχο θέμα.

Η συνήγορος του Δημοσίου (υπουργείο Εργασίας) αντέκρουσε τους ισχυρισμούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων, περί αντισυνταγματικότητας, παραβίασης προσωπικών δεδομένων, κ.λπ.

Το Δ΄ Τμήμα επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Πηγή: sofokleousin.gr