«Η Ελλάδα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις ως αποτέλεσμα της εργώδους μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, των καλών δημοσιονομικών επιδόσεων, της αποτελεσματικής στρατηγικής και επαρκών ταμειακών διαθεσίμων της» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε παρέμβασή του από τις Βρυξέλλες κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις προκλήσεις για μια οικονομία ισχυρή, βιώσιμη και ανταγωνιστική. Παρά την αρνητική συγκυρία, με το αυξημένο κόστος δανεισμού, τις γεωπολιτικές εντάσεις, την υγειονομική και την ενεργειακή κρίση, καθώς και την μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, η Ελλάδα λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις, ως αποτέλεσμα εργώδους μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, καλών δημοσιονομικών επιδόσεων, αποτελεσματικής στρατηγικής, επαρκών ταμειακών διαθεσίμων». Όλα αυτά, είπε ο κ. Σταϊκούρας, αναγνωρίζονται και πρόσθεσε πως «χθες και σήμερα, στις Βρυξέλλες ξεκινήσαμε και συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις νέες εξωγενείς προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, που επηρεάζονται σημαντικά από την ενεργειακή κρίση και την συνεπακόλουθη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού. Για αυτό και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνήσαμε ουσιαστικά, η επέκταση της ευελιξίας και για το 2023».

Ο υπουργός Οικονομικών, ξεκαθάρισε ότι «η ευελιξία αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιονομική υπευθυνότητα, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα που δεν έχει ακόμα επενδυτική βαθμίδα. Κινούμαστε, είπε ο υπουργός, «επιτυχώς προς αυτή την κατεύθυνση αλλά ακόμα δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα» και πρόσθεσε ότι «χθες και σήμερα αναγνωρίσθηκε πως η ελληνική οικονομία διαθέτει αντοχές και ισχυρή δυναμική» και «επιβεβαιώνεται αυτό και από την 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε χθες, όπου η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ισχυρό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2022, πολύ υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επενδύσεις θα ανέλθουν στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο και το 2022 και το 2023 και θα έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ όλων των κρατών της ΕΕ. Οι εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί την τελευταία τετραετία και η ανεργία έχει παρουσιάσει την μεγαλύτερη συρρίκνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Έτσι, είπε ο υπουργός Οικονομικών, «δρομολογείται και σε λίγους μήνες η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας που βρίσκεται από το 2018». Αυτή η εξέλιξη, είπε ο υπουργός, «μαζί με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών το 2019 και την πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την τελευταία τριετία, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Επιστρέφει μετά από μια δεκαετία διαδοχικών κρίσεων, με δυναμισμό, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση».

Ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, υπογράμμισε πως συνιστά μια πραγματική μεταρρύθμιση ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την τόνωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης μεγέθυνσης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόκειται, είπε ο κ. Σταϊκούρας, για ένα σχέδιο νόμου που προστίθεται στη μακρά λίστα φορολογικών μέτρων που έχει λάβει η σημερινή κυβέρνηση στην κατεύθυνση ενίσχυσης και τόνωσης της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και θέσπισης κινήτρων για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδυτών, επενδύσεων και φορολογικών κατοίκων του εξωτερικού.

Το νομοσχέδιο αυτό, είπε ο υπουργός Οικονομικών, εισάγει τον θεσμό της συνεργασίας των επιχειρήσεων, βελτιώνει διατάξεις φορολογικών κινήτρων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ενισχύει την αγροτική οικονομία και προωθεί τη συνεργασία φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, με την εμβληματική παρέμβαση της σημαντικής έκπτωσης φόρου εισοδήματος 30% για εννιά χρόνια, στη νέα εταιρική σχέση που θα προκύψει από τη συνεργασία ατομικών, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ανέρχεται στο 50% για τους αγρότες.

Εκπτώσεις, όπως παρατήρησε ο κ. Σταϊκούρας, που θα μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό, αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή για τις εν λόγω επιχειρήσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη μειώσει τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή στο 22%, από 29% που ήταν πριν από τρία χρόνια.

Ο υπουργός, σημείωσε πως οι φορείς της επιχειρηματικότητας, όπως είπαν και κατά την ακρόασή τους και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, το νομοσχέδιο αυτό έχει γενναία, καινοτόμα, ισχυρά και με θετικό πρόσημο κίνητρα για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Εξήγησε, πως ο στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστούν τέσσερα προβλήματα, τα οποία όλοι τα αναδεικνύουμε, αλλά πολλές φορές δεν τα ποσοτικοποιούμε. Και αυτά είναι: το πρόβλημα του μεγέθους της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης που έχουν μέσο τζίρο κάτω από 10 εκατ. ευρώ, όταν το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και μεσαίας επιχείρησης της ΕΕ είναι πολύ με μεγαλύτερο, γεγονός που συνιστά τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής επιχείρησης, αλλά και της ανταγωνιστικότητας όλης της οικονομίας. Την έλλειψη της χρηματοδότησης ή την υποχρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων λόγω και των αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων που θέλουν υψηλό κύκλο εργασιών, κάτι που μπορεί μεταξύ άλλων να επιταχυνθεί μέσω και της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων. Η αύξηση της παραγωγικότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που βρίσκεται σε συσχέτιση με το μέγεθός τους. Επίσης, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα και τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας που σήμερα δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε πως η θέσπιση κινήτρων δεν είναι μια εύκολη άσκηση, καθώς πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ δύο αντίρροπων δυνάμεων, της στήριξης των ΜμΕ και της επιχειρηματικότητας και από την άλλη μεριά να μην υπάρξει κίνδυνος να τεθούν ορισμένες επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, στρεβλώνοντας έτσι τον ίδιο τον ανταγωνισμό.

Πηγή: sofokleousin.gr