Σωρεία λαθών εντοπίζονται στις δηλώσεις των ενοικίων από τις αυτόματες διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα χιλιάδες αιτήσεις να απορρίπτονται και να μην καταβάλλεται αποζημίωση στους ιδιοκτήτες, ή σε άλλες περιπτώσεις, η αποζημίωση καταβάλλεται «κουρεμένη».

Είναι ενδεικτικά των δυσκολιών συμπλήρωσης των δηλώσεων Covid-19 για τη μείωση των ενοικίων και την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οποία, μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 179.288 οριστικές δηλώσεις Codid-19, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις ήταν κατά 66% περισσότερες και ανήλθαν συνολικά σε 271.416 δηλώσεις!

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, χρειάστηκε να υποβάλλουν περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, για να διορθώσουν τις αρχικές δηλώσεις.

Οι δυσκολίες συμπλήρωσης των σχετικών δηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα πλήθος λαθών και έτσι, από χθες που ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων παρατηρήθηκαν πολλά παρατράγουδα. Ειδικότερα χθες, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου) καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις σε 137.049 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που μείωσαν τα ενοίκια του Νοεμβρίου κατά 40%.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις – αιτήσεις εξετάζονται από την ΑΑΔΕ και όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται ότι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που μείωσαν κατά 40% τα μισθώματα των πληττόμενων ενοικιαστών τους, εισπράττουν ως αποζημίωση το 20% επί του ονομαστικού ενοικίου. Δηλαδή αν το συμφωνηθέν ενοίκιο είναι 400 ευρώ, η αποζημίωση θα είναι 80 ευρώ.

Τα προβλήματα

Ωστόσο από την επεξεργασία των δηλώσεων Covid-19 διαπιστώνονται λάθη, απορρίπτονται από την ΑΑΔΕ και ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές να υποβάλουν τροποποιητικές. Τα «λάθη» που εξακολουθούν να εντοπίζονται στις δηλώσεις Covid-19 είναι:

  1. Υπάρχουν διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων μεταξύ των δηλώσεων Ε9 που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet και εκείνων που δηλώνονται στις δηλώσεις Covid-19. Ακόμη και μια μικρή απόκλιση, το σύστημα αυτομάτως απορρίπτει την αίτηση και καλείται ο ιδιοκτήτης για διορθωτική.
  2. Εντοπίζονται διαφορές στο ύψος του ονομαστικού ενοικίου, που δηλώνουν ο ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, αλλά και διαφορά σε σχέση με το ύψος του ενοικίου που έχει δηλωθεί στην Εφορία, με την υποβολή του μισθωτηρίου.
  3. Σε πολλές περιπτώσεις απορρίφθηκαν δηλώσεις για διαφορές της τάξης του ενός ευρώ ή και για μικρότερα ποσά. τα οποία επιχείρησαν να τα στρογγυλοποιήσουν. Έστω ότι το μειωμένο ενοίκιο που προκύπτει από τη μείωση κατά 40%, είναι 199,5 ευρώ. Αν δηλωθεί ποσό ενοικίου 200 ευρώ, η αίτηση απορρίπτεται.
  4. Οι ενοικιαστές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
  5. Υποβλήθηκαν δηλώσεις για ακίνητα, για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση της μίσθωσης, δηλαδή ήταν ξενοίκιαστα!
  6. Ενοικιαστές, ενώ ήταν νομικά πρόσωπα, ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες.
  7. Οι ενοικιαστές δεν ήταν επιχειρηματίες ή μισθωτοί και πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία.

Για όσες περιπτώσεις ιδιοκτητών δεν θα έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των δηλώσεων COVID-19 για τον μήνα Νοέμβριο λόγω εντοπισμού σοβαρών λαθών ή παραλείψεων, οι διορθώσεις και οι επανεκκαθαρίσεις των δηλώσεων θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου.

Πηγή: sofokleousin.gr